Search results

Records found: 84  
Your query: Subject h. and keywords = "Nájem"
 1. K platnosti smlouvy o nájmu věci pronajaté více smlouvami několika zájemcům : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2021, sp. zn. 31 Cdo 3679/2020.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 1-2, s. 60-64. 
  article

  article

 2. Mietrechtliche „Blitzgesetzgebung“ in Pandemiezeiten.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 5, s. 265-269. 
  article

  article

 3. Die unterlassene Auslegung – vier OLG-Urteile zu Miete und Corona.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 9, s. 455-459. 
  article

  article

 4. Ústavnost zákonů odkládajících placení nájmů kvůli koronavirovým opatřením : nález ÚS z 8. 12. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 21/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 45-46. 
  article

  article

 5. Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR : (IV. Q/2020).   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 23, (2021), č. 3, s. 30-31. 
  article

  article

 6. Der Einfluss der COVID-19-Pandemie auf die Geschäftsraummiete.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 23-24, s. 1065-1077. 
  article

  article

 7. Nájem bytu. Pokuta za porušení povinnosti provést vyúčtování služeb : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2020, sp. zn. 26 Cdo 4074/2019.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 10, s. 575-579. 
  article

  article

 8. Nejvyšší soud České republiky: dvojí nájem téže věci a neplatnost nájemní smlouvy : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze 14. 4. 2021, sp. zn. 31 Cdo 3679/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 15-16, s. 567-568. 
  article

  article

 9. Realitní právo : nemovitosti v realitní praxi / Vladimír Syruček, Vencislav Sabotinov a kol..    Praha : C. H. Beck, 2020 . liii, 1263 stran . ISBN 978-80-7400-776-7   Signatura M 8662
  OP
  Realitní právo

  book

 10. Bestandrechtliche Folgen der COVID-19-Pandemie – gänzliche anders als im Regelfall? .   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 8, s. 341-350. 
  article

  article