Search results

Records found: 70  
Your query: Subject h. and keywords = "Motorová vozidla"
 1. Fahrrad mit elektronischer Tretunterstützung kein Kfz : EuGH 12.10.23 – C-286/22.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 50, 2023, s. 3636-3639. 
  article

  article

 2. Verfassungsmäβigkeit des Tatbestands „Verbotene Kraftfahrzeugrennen“ : BVerfG 09.02.22 – 2 BvL 1/20.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, (2022), Heft 16, s. 1160-1166. 
  article

  article

 3. BVerfG 09.02.22 – 2 BvL 1/20 : Verfassungsmäβigkeit des Tatbestands „Verbotene Kraftfahrzeugrennen“.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 4, s. 1160-1166. 
  article

  article

 4. Pravidla pro zápis změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel : nález ÚS z 9. 11. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 114/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 11. 
  article

  article

 5. Posuzování střetů cyklistů s řidiči motorových vozidel.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 6, s. 206-212. 
  article

  article

 6. Pojištění provozu autonomních vozidel de lege lata a de lege futura.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 14, (2022), č. 3, s. 190-199. 
  article

  article

 7. Pravidla pro zápis změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel : nález Ústavního soudu ze dne 9. 11. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 114/20.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 14, (2022), č. iii-iv, s. xciv-xcix. 
  article

  article

 8. Zákon o silničním provozu : komentář / Daniel Novopacký, Pavel Vetešník, Karel Bezděkovský.    Praha : Wolters Kluwer, 2022 . xvi, 895 stran . ISBN 978-80-7676-494-1   Signatura M 9152
  PZ
  Zákon o silničním provozu

  book

 9. Nejvyšší soud České republiky: Účelné náklady na opravu poškozeného motorového vozidla : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 16. 5. 2022, sp. zn. 25 Cdo 2651/2021.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 15-16, s. 557-559. 
  article

  article

 10. Nejvyšší správní soud: Nedodržení bezpečnostní vzdálenosti v optice principu omezené důvěry : rozsudek Nejvyššího správního soudu z 29. 6. 2022, č. j. 10 As 173/2021-27.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 15-16, s. 559-563. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.