Search results

Records found: 18  
Your query: Subject h. and keywords = "Mezinárodní únosy dětí"
 1. Expeditiousness of child abduction proceedings, procedural autonomy, and what it has to do with sincere cooperation : Rzecznik Praw Dziecka and Others.   -- In:  Common market law review -- ISSN 0165-0750. -- Vol. 60, no. 6, 2023, s. 1787-1806. 
  article

  article

 2. Vollstreckung eines ausländischen Titels zur Kindesherausgabe : BVerfG 01.08.22 – 1 BvQ 50/22.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 45, 2022, s. 3280-3284. 
  article

  article

 3. Věc X proti České republice : mezinárodní únos dítěte. Číslo stížností 64886/19. Datum 12. 5. 2022.   -- In:  Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva -- ISSN 1212-2211. -- Roč. 24, (2022), č. 3, s. 213. 
  article

  article

 4. Mezinárodní únos dítěte - aplikace Haagské úmluvy a nařízení Brusel II bis : nález ÚS z 8. 4. 2021, sp. zn. II. ÚS 3345/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 6, s. 197. 
  article

  article

 5. Obvyklé bydliště v kontextu mezinárodního únosu dítěte.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 9, (2020), č. 4-5, s. 9-16. 
  article

  article

 6. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2019 : 4..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 9, (2020), č. 4-5, s. 39-43. 
  article

  article

 7. Michnea v Romania (Application No.10395/19) : Unilateral removal of children from their habitual residence.   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- Vol. 25 (2020), Iss. 6, s. 671-673. 
  article

  article

 8. Povinnost aplikovat § 268 odst. 1 písm. h) OSŘ v řízení o výkonu rozhodnutí vydaného v jiném členském státě EU eurokonformně : nález ÚS z 26. 5. 2020, sp. zn. I. ÚS 387/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 7-8, s. 234. 
  article

  article

 9. International child law / Rajnaara C. Akhtar and Conrad Nyamutata.    Abingdon : Routledge, 2020 . xl, 598 stran . ISBN 978-1-138-58519-5   Signatura Z 4618
  MP
  International child law

  book

 10. In the name of the best interests of the child : the principle of mutual trust in child abduction cases.   -- In:  Common market law review -- ISSN 0165-0750. -- Vol. 56, (2019), no. 1, s. 91-120. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.