Search results

Records found: 36  
Your query: Subject h. and keywords = "Majetková podstata"
 1. Majetková podstata. Restituční nárok : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2021, sp. zn. 29 ICdo 88/2019.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 5, s. 330-337. 
  article

  article

 2. Insolvence, pojistné na zdravotní pojištění, neúčinnost právního jednání : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2020, sen. zn. 29 ICdo 97/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 3, s. 442-454. 
  article

  article

 3. Zajištění, věc důležitá pro trestní řízení : usnesení Vrchního soudu ze dne 12. 9. 2018, sp. zn. 6 To 54/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 2, s. 264-271. 
  article

  article

 4. Ústavní soud: pojem zanedbatelné zmenšení majetku je vždy individuální.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 7-8, s. 53. 
  article

  article

 5. Insolvenční řízení. Konkurs. Zpeněžování : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2019, sp. zn. 29 ICdo 136/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 10, s. 650-655. 
  article

  article

 6. Ústavně konformní výklad § 111 InsZ (zanedbatelnost zmenšení majetku dlužníka) : nález ÚS z 1. 6. 2020, sp. zn. I. ÚS 1575/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 9, s. 281. 
  article

  article

 7. Insolvenční řízení. Incidenční spory. Náklady řízení. Advokátní tarif : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2018, sp. zn. 29 ICdo 79/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 9, s. 571-574. 
  article

  article

 8. Insolvence, majetková podstata, dotace : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. 29 ICdo 3/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 5, s. 946-965. 
  article

  article

 9. Insolvence, majetková podstata, pěstounská péče : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2018, sen. zn. 29 ICdo 23/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 5, s. 966-980. 
  article

  article

 10. Insolvenční řízení. Zajištěný věřitel. Zajištění nároku poškozeného. Vznik zajištění : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2017, sen. zn. 29 NSČR 14/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 5, s. 333-344. 
  article

  article