Search results

Records found: 33  
Your query: Subject h. and keywords = "Majetková újma"
 1. Třetí osoby v rámci náhrady majetkové a nemajetkové újmy v agenturním zaměstnávání.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 12, s. 442-449. 
  article

  article

 2. Právo na nedotknutelnost osoby a úroky z prodlení : nález ÚS ze 26. 4. 2021, sp. zn. II. ÚS 2949/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 6, s. 198. 
  article

  article

 3. Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela : komentarz / Jędrzej Maksymilian Kondek.    Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2021 . xxii, 122 stran . ISBN 978-83-8158-815-7   Signatura Z 4471
  SP
  Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

  book

 4. Damages liability of the EU for harm caused by excessive duration of court proceedings.   -- In:  European public law -- ISSN 1354-3725. -- Vol. 27, (2021), no. 2, s. 305-330. 
  article

  article

 5. Náhrada materiální újmy způsobené rezignací na politickou funkci v důsledku trestního stíhání : nález ÚS z 14. 1. 2021, sp. zn. I. ÚS 4293/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 3, s. 84. 
  article

  article

 6. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v agenturním zaměstnávání = Compensation for pecuniary and non-pecuniary damage in agency employment.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 29, (2021), č. 3, s. 595-616. 
  article

  article

 7. Nejvyšší soud České republiky: Obvyklá cena poškozeného neobvyklého vozu : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 25. 11. 2020, sp. zn. 25 Cdo 2679/2019.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 7, s. 263-264. 
  article

  article

 8. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v agenturním zaměstnávání = Compensation for pecuniary and non-pecuniary damage in agency employment.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 29, (2021), č. 3, s. 595-616. 
  article

  article

 9. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona : praktická příručka / David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, Jan Tuláček.    Praha : Leges, 2020 . xvi, 381 stran . ISBN 978-80-7502-382-7   Signatura M 8608
  OP
  Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona

  book

 10. Odpovědnost za újmu osobě poskytující pomoc veřejné moci (s důrazem na ozbrojené síly) = Liability for damage to a person providing assistance to public authorities (with an emphasis on the armed forces).   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 2, s. 205-223. 
  article

  article