Search results

Records found: 234  
Your query: Subject h. and keywords = "Majetek"
 1. Die Entwicklung des Internetrechts.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 76, Heft 8, 2023, s. 489-493. 
  article

  article

 2. Důkazní standard v řízení o zabrání části majetku podle § 102a TrZ : nález ÚS z 28. 1. 2022, sp. zn. II. ÚS 1026/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 119. 
  article

  article

 3. Náležité posouzení účinnosti konfiskace s ohledem na zásadu in favorem restitutionis : nález ÚS z 30. 11. 2021, sp. zn. III. ÚS 361/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 2, s. 49-50. 
  article

  article

 4. Podmínky prolomení "blokačního ustanovení" § 29 VlVzP; (ne)naplnění podmínek pro postup dle § 23 ZÚS : nález ÚS z 30. 11. 2021, sp. zn. I. ÚS 3179/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 2, s. 50. 
  article

  article

 5. The Human right to property : a practical approach to article 1 of protocol no. 1 to the ECHR / by Douglas Maxwell.    Oxford : Hart Publishing, 2022 . xl, 428 stran . ISBN 978-1-5099-6110-8   Signatura Z 4596
  OP
  The Human right to property

  book

 6. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 2765/20 : datum rozhodnutí: 7. dubna 2022.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 3, s. 46-47. 
  article

  article

 7. Ústavní soud: Květná zahrada v Kroměříži funkčně nesouvisí se zámkem.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 30, (2022), č. 3, s. 56. 
  article

  article

 8. Věc FU QUAN, s. r. o. proti České republice : znehodnocení zajištěného majetku. Číslo stížností 24827/14. Datum 17. 3. 2022.   -- In:  Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva -- ISSN 1212-2211. -- Roč. 24, (2022), č. 3, s. 209. 
  article

  article

 9. Věc Pálka a další proti České republice : náhrada za vyvlastněné pozemky. Číslo stížností 30262/13. Datum 24. 3. 2022.   -- In:  Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva -- ISSN 1212-2211. -- Roč. 24, (2022), č. 3, s. 210. 
  article

  article

 10. Interpretace atypického důvodu výluky z církevních restitucí a právo oprávněné osoby na řádný přezkum existence restitučního titulu : nález ÚS z 21. 12. 2021, sp. zn. I. ÚS 3918/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 3, s. 85. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.