Search results

Records found: 37  
Your query: Subject h. and keywords = "Majetek státu"
 1. Majetek státu v teorii a praxi / Petr Havlan, Dagmar Sochorová akolektiv.    Praha : Leges, 2021 . 352 stran . ISBN 978-80-7502-455-8   Signatura M 8834
  SP
  Majetek státu v teorii a praxi

  book

 2. Nejvyšší soud České republiky: Církevní restituce: státní podniky a zánik práva hospodaření podle § 57 MajČR : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 10. 6. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1050/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 18, s. 643-646. 
  article

  article

 3. Nakládání s majetkem státu / Michal Štancl.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xviii, 169 stran . ISBN 978-80-7598-693-1   Signatura M 8626
  SP
  Nakládání s majetkem státu

  book

 4. Hospodaření a nakládání se státním majetkem / Dagmar Tyšerová, Petr Vácha, Miloslav Kilián.    Praha : C. H. Beck, 2019 . xxi, 230 stran . ISBN 978-80-7400-737-8   Signatura M 8369
  SP
  Hospodaření a nakládání se státním majetkem

  book

 5. Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích : komentář / Ondřej Závodský, Martin Svoboda.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . xxii, 467 stran . ISBN 978-80-7598-470-8   Signatura M 8521
  TS
  Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

  book

 6. Zákonnost vyklizení tzv. Kliniky. Squatting : usnesení ÚS z 30. 10. 2018, sp. zn. IV. ÚS 3419/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 1, s. 11. 
  article

  article

 7. Zákonnost vymezení tzv. Kliniky; squatting : usnesení ÚS z 30. 10. 2018, sp. zn. IV. ÚS 3419/18.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 18, (2019), č. 3, s. 73. 
  article

  article

 8. Zákon o státním podniku : komentář / Jan Dědič, Jana Guričová, Josef Kříž, Jan Lasák, Jakub Porod.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . xiv, 213 stran . ISBN 978-80-7598-084-7   Signatura M 8241
  HP
  Zákon o státním podniku

  book

 9. O jedné peripetii při zpracování zprávy o vztazích u společností s majetkovou účastí státu, aneb kdo je osobou ovládající a jaké z toho plynou důsledky?.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 10 (2018), č. 5, s. 134-142. 
  article

  article

 10. Správní právo : (soubor zákonů) /.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018 . 741 stran . ISBN 978-80-7380-739-9   Signatura M 8293
  SP
  Správní právo

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.