Search results

Records found: 8  
Your query: Subject h. and keywords = "Litispendence"
 1. Kolize předběžných opatření = Conflict of preliminary measures : domácí násilí a styk s nezletilým = domestic violence and child access.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 31, (2023), č. 3, s. 673-702. 
  article

  article

 2. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2021 : 1..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 11, (2022), č. 1, s. 25-28. 
  article

  article

 3. Překážka litispendence v řízení ve věci rodičovské zodpovědnosti podle nařízení Brusel II bis : nález ÚS z 9. 2. 2021, sp. zn. I. ÚS 2449/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 4, s. 117. 
  article

  article

 4. Konkurence řízení o přestupku právnické osoby s trestním řízením proti právnické osobě pohledem principu ne bis in idem.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 1, s. 1-17. 
  article

  article

 5. Die unionsrechtliche internationale Rechtshängigkeit gilt nur zwischen Gerichten von Mitgliedstaaten : OGH 18. 10. 2016, 3 Ob 156/16m.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- 2017, Heft 2, s. 87. 
  article

  article

 6. Litispendence a incidenční spor.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 3, s. 99-105. 
  article

  article

 7. Reprezentativní žaloba v českém civilním procesu.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 11 (2016), no. 1, s. 51-60. 
  article

  article

 8. Aktuelle Entwicklungen bei der negativen Feststellungsklage.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- 2013, Jhrg. 66, Heft 17, s. 1192-1196. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.