Search results

Records found: 92  
Your query: Subject h. and keywords = "Kupní smlouvy"
 1. Smlouva o smlouvě budoucí. Územní plán : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 9. 2019, sp. zn. 30 Cdo 1642/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 3, s. 151-161. 
  article

  article

 2. Realitní právo : nemovitosti v realitní praxi / Vladimír Syruček, Vencislav Sabotinov a kol..    Praha : C. H. Beck, 2020 . liii, 1263 stran . ISBN 978-80-7400-776-7   Signatura M 8662
  OP
  Realitní právo

  book

 3. Daň z neplatné kupní smlouvy? Ústavní soud se zastal firmy ve sporu s finanční správou.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 27, (2019), č. 5, s. 64. 
  article

  article

 4. Chybné poučení orgánu veřejné moci a povinnost toto pochybení napravit; přípustnost návrhu i po překročení zákonné lhůty : nález ÚS z 2. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 216/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 5, s. 153. 
  article

  article

 5. Spor o daň z neplatné kupní smlouvy.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 5, s. 11. 
  article

  article

 6. Kupní smlouva. Bezdůvodné obohacení. Vrácení plnění z neplatné kupní smlouvy : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 1. 2018, sp. zn. 28 Cdo 4032/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 7-8, s. 447-452. 
  article

  article

 7. Smlouva kupní, cena : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 1. 2019, sp. zn. 20 Cdo 4452/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 10, s. 1834-1838. 
  article

  article

 8. Předpoklady uplatnění předkupního práva : rozhodnutí NS Československé republiky z 3. 5. 1923, sp. zn. Rv I 1506/22 (Vážný 2581).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 11-12, s. 397-399. 
  article

  article

 9. Výběr z rozhodovací praxe k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 2012 / Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) ; překlad Soňa Reimannová ; odborná revize překladu Zbyšek Kordač a Vít Lederer.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . xx, 839 stran . ISBN 978-80-7552-931-2   Signatura M 8046
  HP
  Výběr z rozhodovací praxe k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 2012

  book

 10. Realitní právo : nemovitosti v realitní praxi / Vladimír Syruček, Vencislav Sobotinov a kol..    Praha : C. H. Beck, 2018 . xlv, 1042 stran . ISBN 978-80-7400-701-9   Signatura M 8212
  OP
  Realitní právo

  book