Search results

Records found: 46  
Your query: Subject h. and keywords = "Kontrola správy"
 1. Demokratische Kontrolle unabhängiger Aufsichts- und Regulierungsbehörden: Ein Oxymoron.   -- In:  Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht -- ISSN 1422-0709. -- Jhrg. 123, (2022), Heft 3, s. 115-137. 
  article

  article

 2. Správní právo : obecná část / Martin Kopecký.    Praha : C.H. Beck, 2021 . xxxiv, 539 stran . ISBN 978-80-7400-820-7   Signatura M 8862
  SP
  Správní právo

  book

 3. Jak se bránit proti postupu správního orgánu.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 12, s. 46-51. 
  article

  article

 4. Správní právo : obecná část / Martin Kopecký.    Praha : C.H. Beck, 2019 . xxxii, 536 stran . ISBN 978-80-7400-727-9   Signatura M 8377
  SP
  Správní právo

  book

 5. Obecné správní právo / Vladimír Sládeček.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . 510 stran . ISBN 978-80-7598-564-4   Signatura M 8544
  SP
  Obecné správní právo

  book

 6. Správní právo hmotné : obecná část / Eva Horzinková, Zdeněk Fiala.    Praha : Leges, 2019 . 223 stran . ISBN 978-80-7502-353-7   Signatura M 8492
  SP
  Správní právo hmotné

  book

 7. Praktikum z obecného správního práva. 2. část / Olga Pouperová, Kateřina Frumarová, Lucia Madleňáková.    Praha : Leges, 2018 . 111 stran . ISBN 978-80-7502-295-0   Signatura M 8078/2
  SP
  Praktikum z obecného správního práva

  book

 8. Základy správního práva : učební text pro bakalářské studium / Petr Průcha.    Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016 . 202 stran . ISBN 978-80-210-8115-4   Signatura M 7426
  SP
  Základy správního práva

  book

 9. Správní právo : obecná část / Dušan Hendrych a kolektiv.    Praha : C.H. Beck, 2016 . xxix, 570 stran . ISBN 978-80-7400-624-1   Signatura M 7621
  SP
  Správní právo

  book

 10. K rozsahu působnosti kontrolního řádu.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 49, (2016), č. 6, s. 353-394. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.