Search results

Records found: 9  
Your query: Subject h. and keywords = "Klamavá reklama"
 1. Reklamní právo / Filip Rigel, Ondřej Moravec, Dana Ondrejová.    Praha : C. H. Beck, 2018 . xvii, 181 stran . ISBN 978-80-7400-686-9   Signatura M 8045
  HP
  Reklamní právo

  book

 2. Werbung mit Preisvergleichen zwischen Geschäften unterschiedlicher Größe : EuGH 08. 02. 17 – C-562/15.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 70, (2017), Heft 23, s. 1657-1660. 
  article

  article

 3. Formalistický přístup k zásadě dispozitivnosti a koncentrace v řízení před správními soudy : nález ÚS z 12. 1. 2016, sp. zn. II. ÚS 2732/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 3, s. 82. 
  article

  article

 4. Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy – co (ne)lze srovnávat?.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 5, (2013), č.1, s. 1-8. 
  article

  article

 5. Současné aktuální otázky spotřebitelského práva : sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 18.1.2008 / [editoři] Josef Fiala, Jan Hurdík, Markéta Selucká.    Brno : Masarykova univerzita, 2008 . 124 s. . ISBN 978-80-210-4568-2   Signatura M 4653
  OP-Souč
  Současné aktuální otázky spotřebitelského práva

  book

 6. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly) / Eva Večerková.    Brno : Masarykova univerzita, 2005 . 330 s. . ISBN 80-210-3607-9   Signatura M 3884
  PI-VeNe
  Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly)

  book

 7. Právní ochrana hospodářské soutěže. Díl 1: Ochrana proti omezením soutěže / Karel Knap.    Praha : ARCH, 1991 . 30 s. . ISSN 0862-7819   Signatura M 394/1
  HP-....
  book

  book

 8. Právní ochrana hospodářské soutěže. Díl 2: Ochrana proti nekalé soutěži / Karel Knap.    Praha : ARCH, 1991 . 35 s. . ISSN 0862-7819   Signatura M 394/2
  HP-...
  book

  book

 9. Zákon o nekalé soutěži ze dne 15. července 1927, č. 111 Sb. z. a n., doplněný výňatky z důvodové zprávy, z příslušných smluv mezinárodních, některými zákony, posudky obchodních komor / Zdeněk Matouš.    Praha : Československý Kompas, 1928 . 378 s.   Signatura M 264
  HP-....
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.