Search results

Records found: 7  
Your query: Subject h. and keywords = "Informace o zdravotním stavu"
 1. Gesundheitsbezogene Warnhinweise auf Verpackungen von Zigaretten : EuGH 09.12.21 – C-370/20.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, (2022), Heft 15, s. 1081-1083. 
  article

  article

 2. Přezkum zdravotního stavu osoby před správními soudy : nález ÚS z 6. 2. 2018, sp. zn. III. ÚS 3097/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 4, s. 126. 
  article

  article

 3. Trestněprávní ochrana soukromí pacienta.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 20, (2016), č. 1, s. 8-13. 
  article

  article

 4. ÚS: policie může chtít po nemocnici zdravotní údaje jen se souhlasem soudce.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 23, (2015), č. 4, s. 28. 
  article

  article

 5. Ústavní soud České republiky: kolize práva na soukromí a zájmu státu na objasnění a vyšetření trestné činnosti (sdělení informací ze zdravotní dokumentace pro účely trestního řízení) : nález ÚS z 10. 3. 2015, sp. zn. II. ÚS 2499/14.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 14 (2015), č. 6, s. 155-157. 
  article

  article

 6. Haftung des Arztes wegen Information über Erbkrankheit des geschiedenen Ehepartners : BGH 20.05.14 –VI ZR 381/13.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- 2014, Jhrg. 67, Heft 30, s. 2190-2192. 
  article

  article

 7. K otázce povinnosti mlčenlivosti lékaře a jiných zdravotnických zaměstnanců v případě, že jsou svědky některého z trestných činů uvedených v § 368 TrZ. K použitelnosti důkazu, jehož obsahem jsou informace o zdravotním stavu poškozeného : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3.10.2012, sp.zn. 7 Tdo 1116/2012.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 12, (2013), č.3, s. 76-79. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.