Search results

Records found: 54  
Your query: Subject h. and keywords = "Exekuční řád"
 1. Exekuční řád : komentář / Martina Kasíková, Miroslava Jirmanová, Jaroslav Hubáček, Vladimír Plášil, Karel Šimka, Zdeněk Kučera, Václav Nekola.    Praha : C. H. Beck, 2022 . xxvi, 1338 stran . ISBN 978-80-7400-855-9   Signatura M 9060
  OP
  Exekuční řád

  book

 2. Exekuční řád : komentář / Karel Svoboda, Lukáš Jícha, Jan Krejsta, David Hozman, Veronika Úšelová, Jaroslav Kocinec a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2022 . xxiii, 1250 stran . ISBN 978-80-7400-863-4   Signatura M 9088
  OP
  Exekuční řád

  book

 3. Veřejná dražba v občanském zákoníku.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 4, s. 115-120. 
  article

  article

 4. Subsidiární použití občanského soudního řádu v exekučním řízení.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 2, s. 14-17. 
  article

  article

 5. Podstata dražeb prováděných exekutorem podle § 76 odst. 2 EŘ.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 2, s. 18-23. 
  article

  article

 6. Uhrazené plnění dle č. IV bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb. aneb k některým nejasnostem milostivého léta z pohledu exekučního práva.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 22, s. 784-788. 
  article

  article

 7. Připravovaná novela občanského soudního řádu a exekučního řádu.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 11, (2019), č. 1, s. 34-39. 
  article

  article

 8. K některým aspektům novel exekučního řádu a občanského soudního řádu.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 11, (2019), č. 2, s. 17-21. 
  article

  article

 9. Vláda schválila návrh novely exekučního řádu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 15-16, s. i-ii. 
  article

  article

 10. Možné dopady zásahu Ústavního soudu do způsobu určení exekutora.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 26, (2018), č. 4, s. 62-65. 
  article

  article