Search results

Records found: 33  
Your query: Subject h. and keywords = "Doručování do datové schránky"
 1. Soukromoprávní doručování datovými schránkami a teorie dojití.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 14, (2022), č. 2, s. 91-96. 
  article

  article

 2. Ústavnost novely pandemického zákona : nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/22 ze dne 15. 11. 2021.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 14, (2022), č. iii-iv, s. cix-cxv. 
  article

  article

 3. Nález Ústavního soudu České republiky I. ÚS 2583/21.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 6, s. 53-54. 
  article

  article

 4. Právo na přístup k soudu v souvislosti s podáním datovou schránkou - nepřípustnost přehnaného formalismu : nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2022, sp. zn. I. ÚS 2583/21.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 6, s. 56. 
  article

  article

 5. K právu na přístup k soudu v souvislosti s podáním datovou schránkou - nepřípustnost přehnaného formalismu : nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2022, sp. zn. I. ÚS 2583/21.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 12, s. 56-60. 
  article

  article

 6. K formátu příloh datové zprávy u žaloby proti rozhodnutí správního orgánu : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2020, č. j. 6 Afs 206/2020-37.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 4, s. 57-60. 
  article

  article

 7. Povinnost správního soudu doručovat písemnosti do datové schránky advokáta; zastavení řízení o kasační stížnosti : nález ÚS z 11. 5. 2021, sp. zn. III. ÚS 3541/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 7-8, s. 237. 
  article

  article

 8. Podání nebo přílohy účastníka učiněné v elektronické podobě, které se nezdaří otevřít : nález ÚS z 25. 3. 2020, sp. zn. I. ÚS 226/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 6, s. 197. 
  article

  article

 9. Podání v elektronické podobě podle správního řádu.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 51, (2018), č. 4-5, s. 229-247. 
  article

  article

 10. Podání, datové schránky, doručování, elektronický podpis, návrh na zahájení řízení, právní úkony, řízení před soudem, trestní řízení, účastníci řízení : stanovisko pléna Nejvyššího soudu ze dne 5. 1. 2017, sp. zn. Plsn 1/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 1, s. 9-74. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.