Search results

Records found: 26  
Your query: Subject h. and keywords = "Donucovací opatření"
 1. Beweiswürdigung im Ermittlungsakt und Sicherstellung ohne Kriminalpolizei und durch Sachverständige.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 2, s. 58-67. 
  article

  article

 2. Le gel des avoirs d´individus dans l´ordre juridique international: caractérisation et qualification d´une voie d éxécution en mutation.   -- In:  Revue Générale de Droit International Public -- ISSN 0373-6156. -- Tome 126, (2022), nr. 2, s. 247-280. 
  article

  article

 3. StrEG : Kommentar zum Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgunsmaßnahmen / von Dieter Meyer ; unter Mitarbeit von Jens Meyer.    Köln : Carl Heymanns Verlag, 2020 . xxiv, 561 stran . ISBN 978-3-452-29514-9   Signatura Z 4612
  TP
  StrEG

  book

 4. Odpovědnost státu za škodu způsobenou služebním zákrokem policie : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 10. 2016, sp. zn. 30 Cdo 5661/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 1, s. 27-33. 
  article

  article

 5. Uplatnění nutné obrany v souvislosti s realizací bezprostředních zásahů.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 26, (2018), č. 1, s. 135-148. 
  article

  article

 6. Uplatnění nutné obrany v souvislosti s realizací bezprostředních zásahů.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 26, (2018), č. 1, s. 135-148. 
  article

  article

 7. Judikatorní novinky : donucovací prostředky proti nenásilné blokádě.   -- In:  Veřejná správa -- ISSN 1213-6581. -- Roč. 28, (2017), č. 19, s. 19. 
  article

  article

 8. Zwangsbehandlung im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Unterbringung : BVerfG 19.07.17 – 2 BvR 2003/14.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 70 (2017), Heft 41, s. 2982-2985. 
  article

  article

 9. Je nutná právní úprava využití speciálně vycvičeného služebního psa k pachovým pracím?.   -- In:  Kriminalistika -- ISSN 1210-9150. -- Roč. 50, (2017), č. 3, s. 202-207. 
  article

  article

 10. Zákaz nelidského a ponižujícího (špatného) zacházení při vyhošťování cizince : nález ÚS z 27. 10. 2015, sp. zn. I. ÚS 860/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 1, s. 8-10. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.