Search results

Records found: 88  
Your query: Subject h. and keywords = "Domovní prohlídka"
 1. Durchsuchungen der Wohnungen und Kanzleien von Rechtsanwälten : EGMR 04.02.20 – 29786/15.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 15, s. 1077-1080. 
  article

  article

 2. „Corona-Partys“ und die Unverletzlichkeit der Wohnung – Die schwierige Suche nach rechtlichen Befugnissen für die Wohnungsdurchsuchung.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 136, (2021), Heft 6 s. 367-373. 
  article

  article

 3. Durchsung von Wohn-/Geschäftsraum bei Anfangsverdacht der Geldwäsche : BVerfG 03.03.21 – 2 BvR 1746/18.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 20, s. 1452-1454. 
  article

  article

 4. Nakládání s listinami zajištěnými v rámci prohlídky advokátní kanceláře : nález ÚS z 5. 3. 2021, sp. zn. II. ÚS 2007/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 2, s. 122. 
  article

  article

 5. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 2007/20 : datum rozhodnutí: 5. března 2021.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 30, (2021), č. 2, s. 50-52. 
  article

  article

 6. Kriminalistika : kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování / Zdeněk Konrád, Viktor Porada, Jiří Straus, Jaroslav Suchánek.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021 . 417 stran . ISBN 978-80-7380-859-4   Signatura M 8973
  TK
  Kriminalistika

  book

 7. Ohledání, domovní prohlídka, důkaz, právo na spravedlivé soudní řízení : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 4. 2020, sp. zn. 11 Tdo 1358/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 4, s. 576-583. 
  article

  article

 8. K nakládání s listinami zajištěnými v rámci prohlídky advokátní kanceláře : nález Ústavního soudu ze dne 5. 3. 2021, sp. zn. II. ÚS 2007/20.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 5, s. 54-58. 
  article

  article

 9. Nakládání s listinami zajištěnými v rámci prohlídky advokátní kanceláře : nález ÚS z 5. 3. 2021, sp. zn. II. ÚS 2007/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 5, s. 157-158. 
  article

  article

 10. Elektronické důkazní prostředky v souvislosti s výkonem advokacie a vztahem advokáta a klienta.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 23-24, s. 834-838. 
  article

  article