Search results

Records found: 260  
Your query: Subject h. and keywords = "Delikty"
 1. Trestní právo daňové / Ondřej Lichnovský, Jan Vučka, Lukáš Křístek.    Praha : C. H. Beck, 2023 . xix, 321 stran . ISBN 978-80-7400-922-8   Signatura M 9172
  TP
  Trestní právo daňové

  book

 2. Česká a slovenská společnost pro deliktní právo a příbuzné obory.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 4, s. 190. 
  article

  article

 3. Správní řízení: zrušení povolení vykonávat činnost insolvenčního správce : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 9. 2021, čj. 8 As 13/2019-91.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 14, (2022), č. iii-iv, s. cxxvi-cxxx. 
  article

  article

 4. Přezkum sankcí za disciplinární provinění poslance Ústavním soudem : usnesení ÚS z 1. 2. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 28/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 4, s. 120-122. 
  article

  article

 5. Entzung der elterlichen Obsorge trotz Freispruchs des Kindesvaters von Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs : A. ua gg Island (15.11.2022).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 31, (2022), Heft 6, s. 533-536. 
  article

  article

 6. Der strafrechtliche Schutz der sexuellen Selbsbestimmung vor nicht-körperlichen Beeinträchtigungen.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 10, s. 502-511. 
  article

  article

 7. Schadensersatzhaftung der katholischen Kirche in Missbrauchsfällen.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 27, 2022, s. 1911-1916. 
  article

  article

 8. Zur Strafbarkeit von Stealthing in Österreich.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 10, s. 511-516. 
  article

  article

 9. Klimaklagen: eine Zeitenwende? : C.E. ua gg Frankreich (24. 3. 2022).   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 10, s. 649-656, 126-132. 
  article

  article

 10. Občanský zákoník : komentář. Svazek VI, obecná část (§ 2521 až 3081) / Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . xxxviii, 1522 stran . ISBN 978-80-7598-955-0   Signatura M 8442/6
  OP
  Občanský zákoník

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.