Search results

Records found: 23  
Your query: Subject h. and keywords = "Deliktní právo"
 1. Objektivní odpovědnost v českém deliktním právu / Vojtěch Lovětínský.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xviii, 187 stran . ISBN 978-80-7400-841-2   Signatura M 8951
  OP
  Objektivní odpovědnost v českém deliktním právu

  book

 2. Přičitatelnost jednání v kontextu společné havárie.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 13, (2021), č. 2, s. 116-123. 
  article

  article

 3. Deliktische Haftung bei einer Ansteckung mit SARS-CoV-2.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 37, s. 2665-2672. 
  article

  article

 4. Občanský zákoník : praktický komentář, II. / Milan Kindl, Aleš Rozehnal a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019 . 937 stran . ISBN 978-80-7380-742-9   Signatura M 8357/2
  OP
  Občanský zákoník

  book

 5. „Dateneigentum“ und Insolvenz.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- 2019, Nr. 20, s. 960-975. 
  article

  article

 6. Unerlaubtes Filesharing eines Musikalbums / Haftung der Inhaber des Internetanschlusses (Eltern) / Beweisanforderungen zur Identifizierung des Täters (Kinder) : BVerfG – 18. 02. 19.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 46, (2019), Heft 7-11, s. 285-287. 
  article

  article

 7. Odraz příčinné souvislosti dle Principů evropského deliktního práva v české právní úpravě.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 10, s. 41-45. 
  article

  article

 8. An empirical study of punitive damages.   -- In:  Oxford journal of legal studies -- ISSN 0143-6503. -- Vol. 38, (2018), no. 1, s. 90-122. 
  article

  article

 9. Deliktní právo / Luboš Tichý, Jiří Hrádek.    Praha : C.H. Beck, 2017 . xlii, 496 stran . ISBN 978-80-7400-625-8   Signatura M 7875
  OP
  Deliktní právo

  book

 10. Tort law and human rights / Jane Wright.    Oxford : Hart Publishing, 2017 . xxvii, 318 stran . ISBN 978-1-84113-907-4   Signatura Z 3768
  MV
  Tort law and human rights

  book