Search results

Records found: 143  
Your query: Subject h. and keywords = "Daň z přidané hodnoty"
 1. Ke střetu povinnosti mlčenlivosti advokáta a povinnosti podat kontrolní hlášení : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2021, č. j. 1 Afs 423/2020-35.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 1-2, s. 67-70. 
  article

  article

 2. Rozložení důkazního břemene v daňovém řízení.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 17 (2022), no. 2, s. 134-149. 
  article

  article

 3. Vrchní soud v Praze: náhrada DPH ustanovenému zástupci - neplátci DPH při substituci : usnesení Vrchního soudu v Praze z 1. 6. 2021, sp. zn. 6 Cmo 305/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 15-16, s. 571-572. 
  article

  article

 4. Zákon o dani z přidané hodnoty : aktuální znění zákona po všech novelách pro rok 2021 s komentářem změn v praktickém interaktivním kompletu s e-bookem a aktualizačním servisem.    Bratislava : DonauMedia, 2021 . 64 stran . ISBN 978-80-8183-138-6   Signatura Z 4421
  FD
  Zákon o dani z přidané hodnoty

  book

 5. Zákon o dani z přidané hodnoty : komentář / Monika Novotná, Václav Olšanský.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xix, 791 stran . ISBN 978-80-7400-826-9   Signatura M 8905
  FD
  Zákon o dani z přidané hodnoty

  book

 6. Zadržování nesporné částky nárokovaného nadměrného odpočtu DPH : nález ÚS z 24. 11. 2020, sp. zn. I. ÚS 1251/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 46. 
  article

  article

 7. Obrana proti označení plátce DPH za nespolehlivého.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 9, s. 38-46. 
  article

  article

 8. Daň z přidané hodnoty : s komentářem : 2020/2021 / Václav Benda, Ladislav Pitner.    Olomouc : ANAG, 2020 . 958 stran . ISBN 978-80-7554-289-2   Signatura M 8815
  FD
  Daň z přidané hodnoty

  book

 9. Bezdůvodné obohacení, daň z přidané hodnoty, splatnost pohledávky : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 9. 2019, sp. zn. 28 Cdo 2169/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 4, s. 700-713. 
  article

  article

 10. Daňové zákony 2019.    Bratislava : DonauMedia, 2019 . 180 stran . ISBN 978-80-8183-092-1   Signatura Z 4149
  FD
  Daňové zákony 2019

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.