Search results

Records found: 190  
Your query: Subject h. and keywords = "Důkazní prostředky"
 1. Die Erweiterung der Wiederaufnahme zuungunsten des Freigesprochenen.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, (2022), Heft 15, s. 1058-1061. 
  article

  article

 2. Použitelnost prostorových odposlechů v jiné trestné věci.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 1, s. 9-23. 
  article

  article

 3. Rozhodování o zákonnosti převzetí do zdravotního ústavu : nález Ústavního soudu ze dne 16. 11. 2021, sp. zn. III. ÚS 2667/21.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 1, s. 49-50. 
  article

  article

 4. Rozhodnutí o vyslovení přípustnosti převzetí do zdravotního ústavu : nález ÚS z 16. 11. 2021, sp. zn. III. ÚS 2667/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 12. 
  article

  article

 5. Právo na dostupnou sociální péči a opomenutý důkaz : nález ÚS z 2. 11. 2021, sp. zn. III. ÚS 1765/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 13. 
  article

  article

 6. Návrh na provedení důkazního prostředku jako zneužití procesního práva : usnesení NS ze 3. 8. 2021, sp. zn. 20 Cdo 1874/2021.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 2, s. 51-52. 
  article

  article

 7. K metodě pachové identifikace : nález Ústavního soudu ze dne 15. 2. 2022, sp. zn. IV. ÚS 2773/20.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 3, s. 50-51. 
  article

  article

 8. Elektronické důkazy jako výzva pro trestní proces.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 161, (2022), č. 4, s. 332-349. 
  article

  article

 9. Získávání důkazů ze sociálních sítí.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 11, s. 409-411. 
  article

  article

 10. Confessions in the criminal process.   -- In:  The modern law review -- ISSN 0026-7961. -- Vol. 84 (2021), no. 1, s. 30-60. 
  article

  article