Search results

 1. Legislativní úprava daně z prázdných bytů a možnost její aplikace v českém právním prostředí ve světle judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 2, s. 92-105. 
  article

  article

 2. Lex Covid : komentář.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . x, 218 stran . ISBN 978-80-7598-845-4   Signatura M 8717
  SP
  Lex Covid

  book

 3. Společenství vlastníků jednotek : praktická příručka / Václav Filip.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xx, 367 stran . ISBN 978-80-7598-863-8   Signatura M 8718
  OP
  Společenství vlastníků jednotek

  book

 4. Převod bytové jednotky. Odpovědnost za vady. Záruční doba : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 11. 2017, sp. zn. 26 Cdo 3075/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 4, s. 225-228. 
  article

  article

 5. Bytové družstvo, byty družstevní : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2018, sp. zn. 27 Cdo 5168/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 5, s. 922-931. 
  article

  article

 6. Nejvyšší soud České republiky: podnájem bytu nebo jeho části bez souhlasu pronajímatele v podmínkách nového občanského zákoníku : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 18. 12. 2018, sp. zn. 26 Cdo 4157/2017.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 8, s. 297-299. 
  article

  article

 7. Nejvyšší soud České republiky: ke zrušení nebo omezení věcného břemene užívání půdní vestavby či nástavby svědčící bytovému družstvu podle § 28d odst. 2 MajVzDr pro změnu poměrů : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 27. 3. 2018, sp. zn. 22 Cdo 65/2018.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 11, s. 415-17. 
  article

  article

 8. Několik poznámek k rozhodnutí Městského soudu v Praze o (ne)osvobození prvního převodu jednotky v rodinném domě.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 22, s. 791-795. 
  article

  article

 9. Vlastnictví bytu / Markéta Selucká, Eva Dobrovolná, Vlastimil Vitoul, Silvie Štěpánová.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . xiii, 149 stran . ISBN 978-80-7552-679-3   Signatura M 8099
  OP
  Vlastnictví bytu

  book

 10. Společenství vlastníků jednotek : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 1. 2017, sp. zn. 26 Cdo 2323/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 4, s. 227-231. 
  article

  article