Search results

Records found: 63  
Your query: Subject h. and keywords = "Bagatelní věci"
 1. Immaterieller Schadensersatz bei Verstoß gegen DS-GVO- keine Bagatellgrenze (Ls.) : EuGH 14.12.23 – C-456/22.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 77, Heft 10, 2024, s. 644. 
  article

  article

 2. Náklady exekutora vůči státu při zastavení bagatelní exekuce.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 9, s. 280. 
  article

  article

 3. Účelnost nákladů právního zastoupení insolvenčního správce v bagatelních věcech : nález ÚS z 22. 9. 2020, sp. zn. IV. ÚS 1809/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 1, s. 13. 
  article

  article

 4. Posuzování přípustnosti opravných prostředků z hlediska "bagatelnosti".   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 22, s. 763-769. 
  article

  article

 5. Účelnost nákladů právního zastoupení (insolvenčního správce) v bagatelních věcech : nález ÚS z 27. 11. 2018, sp. zn. IV. ÚS 3859/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 2, s. 48. 
  article

  article

 6. Problematika odměny právního zastoupení v exekuci na peněžité plnění.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 1, s. 24-28. 
  article

  article

 7. Right of access to Supreme Courts : Zubac v Croatia (Application No.40160/12).   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- 2018, Iss. 4, s. 399-401. 
  article

  article

 8. Přípustnost odvolání v bagatelních věcech a dělení peněžitého plnění soudem : nález ÚS z 27. 9. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3153/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 1, s. 11. 
  article

  article

 9. Přípustnost odvolání v bagatelních věcech a dělení peněžitého plnění soudem : stanovisko pléna ÚS z 6. 12. 2016, sp. zn. Pl. ÚS-st. 44/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 2, s. 46. 
  article

  article

 10. Das revidierte EU-Bagatellverfahren.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- 2017, Heft 13, s. 585-587. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.