Search results

Records found: 16  
Your query: Subject h. and keywords = "Analýza DNA"
 1. Die Erweiterung der Wiederaufnahme zuungunsten des Freigesprochenen.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, (2022), Heft 15, s. 1058-1061. 
  article

  article

 2. Odběr a uchovávání vzorků DNA : nález ÚS z 22. 3. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 7/18.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 120-121. 
  article

  article

 3. Odběr a uchovávání vzorků DNA : nález pléna Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 7/18.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 3, s. 46-47. 
  article

  article

 4. Vymezení okruhu trestných činů, jejichž pachatelům by měla být odebírána DNA pro účely budoucí identifikace a stanovení doby uchování profilu DNA v Národní databázi DNA = Definition of the range of crimes whose perpetrators should have their DNA taken for the purpose of their future identification and the determination of the retention period of the DNA profile stored in the National DNA Database.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 30, (2022), č. 3, s. 523-546. 
  article

  article

 5. Odběr a uchovávání vzorků DNA : nález ÚS z 22. 3. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 7/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 5, s. 154. 
  article

  article

 6. Buccal swab in criminal investigations : Dragan v Serbia (Application No. 75229/10).   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- Vol. 25 (2020), Iss. 4, s. 422-424. 
  article

  article

 7. Identifikační genetika v právní praxi / Jiří Kožina.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . xiv, 106 stran . ISBN 978-80-7598-033-5   Signatura M 8155
  TK
  Identifikační genetika v právní praxi

  book

 8. Ještě k právní úpravě zpracování DNA.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 7, s. 256-258. 
  article

  article

 9. K právní úpravě zpracování DNA policií.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 23-24, s. 841-844. 
  article

  article

 10. Using forensic DNA evindence at trial : a case study approach / Jane Moira Taupin.    Boca Raton : Taylor & Francis Inc., 2016 . xxii, 195 stran . ISBN 978-1-4822-5581-2   Signatura Z 4099
  TK
  Using forensic DNA evindence at trial

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.