Search results

Records found: 6  
Your query: Subject h. and keywords = "Životní pojištění"
 1. Variabilní pojistná částka jako důvod absolutní neplatnosti životního pojištění?.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 4, s. 241-259. 
  article

  article

 2. Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 1566/2017 : datum rozhodnutí: 13. února 2019.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 2, s. 47-48. 
  article

  article

 3. Zum Rücktritt von Lebensversicherungsverträgen.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- 2018, Heft 9, s. 391-398. 
  article

  article

 4. Erste Rechtsprechung zum reformierten VVG.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- 2011, Jhrg. 64, Heft 45, s. 3265-3269. 
  article

  article

 5. Zákon o pojistné smlouvě ze dne 3.7.1934, č. 145 Sb. z. a n., se zvláštním zřetelem k všeobecným pojistným podmínkám / Cyrill Papoušek.    Praha : nákladem "Československého Kompasu", 1936 . 303 s.   Signatura M 281
  FP-....
  book

  book

 6. Pojistné právo : zákon ze dne 3. července 1934 čís. 145 Sb. z. a n. o pojistné smlouvě, pojistné regulativy, zákon ze dne 11. července 1934, čís. 147, Sb. z. a n. o zabezpečení nároků pojistníků v pojištění soukromém a o státním dozoru na soukromé pojišťovny a ostatní ustanovení souvislá s právem pojistným / zpracoval Josef Horn.    Praha : V. Linhart, 1934 . 846 s.   Signatura M 888
  book

  book