Search results

Records found: 13  
Your query: Subject h. and keywords = "Členové družstva"
 1. Nejvyšší soud České republiky: ke zrušení nebo omezení věcného břemene užívání půdní vestavby či nástavby svědčící bytovému družstvu podle § 28d odst. 2 MajVzDr pro změnu poměrů : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 27. 3. 2018, sp. zn. 22 Cdo 65/2018.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 11, s. 415-17. 
  article

  article

 2. Věcná příslušnost soudu. Spor mezi družstvem a jeho členem : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2016, sp. zn. 26 Cdo 2915/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 2, s. 106-109. 
  article

  article

 3. Vypořádací podíl v bytovém družstvu : rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 3. 2018, sp. zn. 27 Cdo 5168/2017.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 24, (2018), č. 4, s. 25-29. 
  article

  article

 4. K rozsudku NS ve věci užívání družstevního bytu v důsledku neplatného převodu družstevního podílu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 5. 2018, sp. zn. 28 Cdo 4784/2017.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 11, s. 63-64. 
  article

  article

 5. Vznik členství v družstvu : nález ÚS z 10. 1. 2017, sp. zn. III. ÚS 3701/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 3, s. 81. 
  article

  article

 6. Účast na ustavující schůzi není podle ÚS podmínkou vzniku členství v družstvu.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 25, (2017), č. 2, s. 36. 
  article

  article

 7. Družstvo. Vypořádací podíl : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. 29 Cdo 954/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 20, (2016), č. 9, s. 734-739. 
  article

  article

 8. Naléhavý právní zájem na určení, že jiné osoby nejsou členy družstva : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 25.6.2013, sp.zn. 29 Cdo 3736/2012.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.22, (2014), č.4, s. 148-149. 
  article

  article

 9. Vznik společného členství manželů v bytovém družstvu při zdědění členského podílu jedním z manželů : usnesení NS z 22. 10. 2009, sp.zn. 20 Cdo 3672/2007.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.18, (2012), č.11-12, s.410-414. 
  article

  article

 10. Usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 29 Cdo 4937/2009 : datum rozhodnutí 17.února 2011.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 20, (2011), č.3, s.34-35. 
  article

  article