Search results

Records found: 154  
Your query: Subject h. and keywords = "Ústavnost"
 1. Das Verfassungsgefüge im Stresstest der Pandemie – Über Defizite im rechtsstaatlich demokratischen Schutzdispositiv (ausgehend von den Beispielen „Notrecht“ und Covid-Zertifikat).   -- In:  Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht -- ISSN 1422-0709. -- Jhrg. 123, (2022), Heft 2, s. 59-91. 
  article

  article

 2. Ústavnost pandemického zákona : nález ÚS ze 7. 12. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 20/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 2, s. 47. 
  article

  article

 3. Ústavnost přechodných ustanovení zákona č. 363/2019 Sb. reagujících na změnu celkové částky rodičovského příspěvku ve StScPod : nález ÚS ze 7. 12. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 1/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 2, s. 48. 
  article

  article

 4. Ústavnost liniového zákona - analýza nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2022 sp. zn. Pl. ÚS 39/18 (114/2022 Sb.).   -- In:  České právo životního prostředí -- ISSN 1213-5542. -- Roč. 22, (2022), č. 32 (64), s. 83-99. 
  article

  article

 5. Předběžné opatření v civilním procesu sporném / Vít Kučera.    Praha : Leges, 2021 . 208 stran . ISBN 978-80-7502-478-7   Signatura M 8847
  OP
  Předběžné opatření v civilním procesu sporném

  book

 6. Postup státních zastupitelství a Policie České republiky ve věci vyklizení usedlosti Cibulka : nález Ústavního soudu ze dne 20. 10. 2020, sp. zn. III. ÚS 2410/18.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 1, s. 49-50. 
  article

  article

 7. Přezkum postupů státního zastupitelství a policie (věc vyklizení usedlosti Cibulka) : nález ÚS z 20. 10. 2020, sp. zn. III. ÚS 2410/18.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 1, s. 51. 
  article

  article

 8. Ústavnost Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) : nález ÚS z 10. 11. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 33/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 1, s. 10-11. 
  article

  article

 9. Ústavnost tzv. negativního registru dlužníků (spotřebitelů) : nález ÚS z 3. 11. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 10/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 1, s. 11. 
  article

  article

 10. Konstytucyjność art. 3 ust. 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 76, (2021), no. 7, s. 19-35. 
  article

  article