Search results

 1. Das Verfassungsgefüge im Stresstest der Pandemie – Über Defizite im rechtsstaatlich demokratischen Schutzdispositiv (ausgehend von den Beispielen „Notrecht“ und Covid-Zertifikat).   -- In:  Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht -- ISSN 1422-0709. -- Jhrg. 123, (2022), Heft 2, s. 59-91. 
  article

  article

 2. Postup státních zastupitelství a Policie České republiky ve věci vyklizení usedlosti Cibulka : nález Ústavního soudu ze dne 20. 10. 2020, sp. zn. III. ÚS 2410/18.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 1, s. 49-50. 
  article

  article

 3. Přezkum postupů státního zastupitelství a policie (věc vyklizení usedlosti Cibulka) : nález ÚS z 20. 10. 2020, sp. zn. III. ÚS 2410/18.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 1, s. 51. 
  article

  article

 4. Ústavnost Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) : nález ÚS z 10. 11. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 33/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 1, s. 10-11. 
  article

  article

 5. Ústavnost tzv. negativního registru dlužníků (spotřebitelů) : nález ÚS z 3. 11. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 10/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 1, s. 11. 
  article

  article

 6. Konstytucyjność art. 3 ust. 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 76, (2021), no. 7, s. 19-35. 
  article

  article

 7. Krátce k ústavnosti podmínek změny pohlaví v České republice v kontextu věci X. a Y. proti Rumunsku.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 10, (2021), č. 3, s. 25-28. 
  article

  article

 8. Ústavnost volebního systému ve volbách do Poslanecké sněmovny : nález ÚS z 2. 2. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 44/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 3, s. 80-83. 
  article

  article

 9. Ústavnost omezení účastenství občanských sdružení (spolků) ve správních řízeních : nález ÚS z 26. 1. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 22/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 3, s. 83. 
  article

  article

 10. Výše finanční náhrady při výkladu a použití VlVzP (ústavnost § 16 VlVzP) : nález ÚS z 12. 1. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 21/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 3, s. 84. 
  article

  article