Search results

Records found: 880  
Your query: Subject h. and keywords = "Ústavní soud 2018"
 1. Ústavní soud : ročenka 2018 / kontaktní osoba JUDr. Vlastimil Göttinger.    Brno : Ústavní soud České republiky, 2019 . 119 stran . ISBN 978-80-87687-15-4   Signatura M 5773/18
  UC
  Ústavní soud

  book

 2. Yearbook of the Constitutional Court of the Czech republic : 2018 / Vlastimil Göttinger.    Brno : Ústavní soud České republiky, 2019 . 957 stran . ISBN 978-80-87687-16-1   Signatura M 5773/18A
  UC
  Yearbook of the Constitutional Court of the Czech republic

  book

 3. Je nutné osvedčiť podpis člena orgánu spoločnosti pri vzdaní sa funkcie len v prítomnosti notára?.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 70, (2018), č. 3, s. 321-334. 
  article

  article

 4. Minimálne záruky pre tajné sledovanie štátnymi orgánmi.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 70, (2018), č. 3, s. 335-349. 
  article

  article

 5. Volební kampaň ve volbách do zastupitelstev obcí.   -- In:  Veřejná správa -- ISSN 1213-6581. -- Roč. 29, (2018), č. 16, s. 5. 
  article

  article

 6. Náhrada nemajetkové újmy pozůstalých v pracovněprávních vztazích.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 4, s. 115-124. 
  article

  article

 7. Řízení o udělení mezinárodní ochrany z hlediska práva na spravedlivý proces.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 4, s. 129-134. 
  article

  article

 8. Opravné prostředky v novém civilním procesu de lege ferenda.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 157, (2018), č. 3, s. 251-260. 
  article

  article

 9. Omezení soudního přezkumu zajištění cizinců.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 4, s. 134-142. 
  article

  article

 10. Zastoupení insolvenčního správce třetími osobami při výkonu činnosti v provozovně.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 26, (2018), č. 4, s. 24-25. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.