Search results

 1. Prodej nemovité věci v elektronické dražbě : usnesení sp. zn. I. ÚS 930/18 ze dne 10. 4. 2018.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 10, (2018), č. 3, s. 37. 
  article

  article

 2. Odměna exekutora ve vztahu k insolvenčnímu řízení a oddlužení : usnesení sp. zn. II. ÚS 1077/18 ze dne 17. 4. 2018.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 10, (2018), č. 3, s. 37-38. 
  article

  article

 3. Zohlednění dobrovolného splnění povinnosti při stanovení výše nákladů exekuce : usnesení sp. zn. I. ÚS 3358/16 ze dne 15. 5. 2018.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 10, (2018), č. 3, s. 38-39. 
  article

  article

 4. Předvídatelnost soudního rozhodování; přiměřenost výše náhrady nákladů exekuce : nález sp. zn. II. ÚS 186/17 ze dne 29. 5. 2018.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 10, (2018), č. 3, s. 39-40. 
  article

  article

 5. Náklady exekuce, je-li plnění vymoženo nezákonným způsobem : usnesení sp. zn. I. ÚS 1298/15 ze dne 19. 6. 2018.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 10, (2018), č. 3, s. 40. 
  article

  article

 6. Stanovisko Právní a legislativní komise Exekutorské komory ČR ze dne 12. 7. 2018.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 10, (2018), č. 3, s. 46-47. 
  article

  article

 7. Možnosti aktivního zapojení dítěte do řízení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 8, s. 267-275. 
  article

  article

 8. Sankční funkce náhrady újmy - punitive damages v českém právu?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 8, s. 279-283. 
  article

  article

 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 8, s. ii. 
  article

  article

 10. Některé otázky shromažďovacího práva v kontextu německé právní úpravy.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 8, s. 289-293. 
  article

  article