Search results

Records found: 822  
Your query: Subject h. and keywords = "Ústavní soud 2017"
 1. 24. konference Církev a stát, Brno, září 2018.   -- In:  Revue církevního práva -- ISSN 1211-1635. -- Roč. 24, (2018), č. 4, s. 121-124. 
  article

  article

 2. Yearbook of the Constitutional Court of the Czech republic : 2017 / Vlastimil Göttinger.    Brno : Ústavní soud České republiky, 2018 . 97 stran . ISBN 978-80-87687-14-7   Signatura M 5773/17A
  UC
  book

  book

 3. Ústavní soud : ročenka 2017 / kontaktní osoba JUDr. Vlastimil Göttinger.    Brno : Ústavní soud České republiky, 2018 . 111 stran . ISBN 978-80-87687-13-0   Signatura M 5773/17
  UC-Ústa
  Ústavní soud

  book

 4. Máme svět, jaký si zasloužíme : s ústavní soudkyní Kateřinou Šimáčkovou o adopcích pro homosexuály, pokusech oslabit právní stát a o jednom slibu předsedy Rychetského.   -- In:  Respekt -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 28, (2017), č. 32, s. 44-48. 
  article

  article

 5. Smlouva o dílo - neplatnost smlouvy - rozsah bezdůvodného obohacení - vlastník je odlišný od stran smlouvy : výňatek z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 8. 2016, sp. zn. 32 Cdo 1063/2016.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 26, (2017), č. 4, s. 155-160. 
  article

  article

 6. Zásada poctivosti a nepoctivý záměr v oddlužení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 6, s. 198-202. 
  article

  article

 7. Opatrovnictví bez omezení svéprávnosti.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 6, s. 205-211. 
  article

  article

 8. Aktuality : judikatura.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 7-8, s. 217. 
  article

  article

 9. Stavba na cizím pozemku - nová judikatura a nové problémy.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 7-8, s. 218-225. 
  article

  article

 10. Aplikace ustanovení nového občanského zákoníku o přestavku a o neoprávněné stavbě na stavby zřízené před 1. 1. 2014. Přehled judikatury o neoprávněné stavbě : rozsudek NS z 10. 5. 2017, sp. zn. 22 Cdo 5780/2016.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 7-8, s. 228-231. 
  article

  article