Search results

Records found: 854  
Your query: Subject h. and keywords = "Ústavní soud 2011"
 1. Svatého Yva za rok 2011 obdrželi.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Rok 2012, č. 1-2, s. 6-7. 
  article

  article

 2. Ještě k diskusi: Zanikají smrtí zaměstnance pohledávky na náhradu za bolest a za ztížení společenského uplatnění?.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Rok 2012, č. 1-2, s. 36-38. 
  article

  article

 3. Zánik funkce exekutora v průběhu exekučního řízení.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Rok 2012, č. 1-2, s. 41-43. 
  article

  article

 4. Odpovědnost za zůstavitelovy dluhy : rozsudek velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 15.11.2011, sp.zn. 31 Cdo 3905/2008.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 18, (2012), č.1, s.22-24. 
  article

  article

 5. Nepřehléhněte: K zápisu do seznamu advokátních koncipientů absolutorium Policejní akademie nestačí.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Rok 2012, č. 3, s. 12. 
  article

  article

 6. Trestní odpovědnost právnických osob za porušení daňových předpisů.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Rok 2012, č. 1-2, s. 29-35. 
  article

  article

 7. Zajišťovací převod práva v judikatuře.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Rok 2012, č. 3, s. 27-29. 
  article

  article

 8. Hromadné vymáhání pohledávek - na pomezí práva, spravedlnosti a businessu : vítězná práce kategorie Talent roku soutěže Právník roku 2011.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Rok 2012, č. 3, s. 62-69. 
  article

  article

 9. Ústavní stížnosti a regulace internetového práva v ČR a ve Francii : dne 19.12.2011 proběhl v prostorách České advokátní komory seminář pořádaný Asociací Masaryk ve spolupráci s ČAK.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Rok 2012, č. 3, s. 72-73. 
  article

  article

 10. Spôsobilosť byť opatrovníkom účastníka konania podľa § 29 O. s. p..   -- In:  Justičná revue -- Roč. 64 (2012), č. 1, s. 26-33. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.