Search results

Records found: 2  
Your query: Subject h. and keywords = "Údržba komunikací"
  1. Vyřazení pozemní komunikace ze zimní údržby : rozsudek NS z 26. 9. 2018, sp. zn. 25 Cdo 1481/2017.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 2, s. 38. 
    article

    article

  2. Odpovědnost vlastníka místní komunikace za škodu, jejíž příčinou byla závada ve schůdnosti : nález ÚS z 21. 7. 2015, sp. zn. II. ÚS 2077/14.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 10, s. 349. 
    article

    article