Search results

Records found: 143  
Your query: Author = "Svoboda Karel 1973"
 1. Obrana proti účelové volbě způsobu vymáhání daňového nedoplatku.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 55, (2022), č. 5, s. 307-317. 
  article

  article

 2. Lze vzít zpět návrh na zastavení exekuce?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 15-16, s. 541-544. 
  article

  article

 3. Exekuční řád : komentář / Karel Svoboda, Lukáš Jícha, Jan Krejsta, David Hozman, Veronika Úšelová, Jaroslav Kocinec a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2022 . xxiii, 1250 stran . ISBN 978-80-7400-863-4   Signatura M 9088
  OP
  Exekuční řád

  book

 4. Návrh na provedení důkazního prostředku jako zneužití procesního práva : usnesení NS ze 3. 8. 2021, sp. zn. 20 Cdo 1874/2021.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 2, s. 51-52. 
  article

  article

 5. Podstata dražeb prováděných exekutorem podle § 76 odst. 2 EŘ.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 2, s. 18-23. 
  article

  article

 6. Společné jmění manželů a exekuce / Karel Svoboda.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xiv, 210 stran . ISBN 978-80-7400-847-4   Signatura M 8959
  OP
  Společné jmění manželů a exekuce

  book

 7. Odvolací přezkum procesní vady pokryté pravomocným usnesením.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 5, s. 175-179. 
  article

  article

 8. Kolegium NS nesouhlasí s "moderováním" nemravných exekučních titulů. Co s tím?.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 3, s. 78-80. 
  article

  article

 9. Nový exekuční problém : zastřené spotřebitelské úvěry.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 8, s. 287-290. 
  article

  article

 10. Námitka započtení ze strany manžela povinného : usnesení NS z 22. 9. 2020, sp. zn. 20 Cdo 2582/2020.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 4, s. 118-119. 
  article

  article