Search results

Records found: 145  
Your query: Author = "Svoboda Karel 1973"
 1. Zkoumání úvěruschopnosti při skrytém přeúvěrování spotřebitelského úvěru.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 15, (2023), č. 2, s. 119-121. 
  article

  article

 2. Návrh na provedení důkazního prostředku jako zneužití procesního práva : usnesení NS ze 3. 8. 2021, sp. zn. 20 Cdo 1874/2021.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 2, s. 51-52. 
  article

  article

 3. Obrana proti účelové volbě způsobu vymáhání daňového nedoplatku.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 55, (2022), č. 5, s. 307-317. 
  article

  article

 4. Lze vzít zpět návrh na zastavení exekuce?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 15-16, s. 541-544. 
  article

  article

 5. Exekuční řád : komentář / Karel Svoboda, Lukáš Jícha, Jan Krejsta, David Hozman, Veronika Úšelová, Jaroslav Kocinec a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2022 . xxiii, 1250 stran . ISBN 978-80-7400-863-4   Signatura M 9088
  OP
  Exekuční řád

  book

 6. Náklady exekutora vůči státu při zastavení bagatelní exekuce.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 9, s. 280. 
  article

  article

 7. Občanský soudní řád : komentář / Karel Svoboda, Petr Smolík, Jiří Levý, Jiří Doležílek a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xxix, 1804 stran . ISBN 978-80-7400-828-3   Signatura M 8924
  OP
  Občanský soudní řád

  book

 8. Podstata dražeb prováděných exekutorem podle § 76 odst. 2 EŘ.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 2, s. 18-23. 
  article

  article

 9. Společné jmění manželů a exekuce / Karel Svoboda.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xiv, 210 stran . ISBN 978-80-7400-847-4   Signatura M 8959
  OP
  Společné jmění manželů a exekuce

  book

 10. Odvolací přezkum procesní vady pokryté pravomocným usnesením.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 5, s. 175-179. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.