Search results

 1. Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky / David Sehnálek.    Praha : C. H. Beck, 2019 . xiii, 194 stran . ISBN 978-80-7400-741-5   Signatura M 8445
  EP
  Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky

  book

 2. European “judicial monologue” of the Czech Constitutional Court – a Critical Review of its approach to the preliminary ruling procedure.   -- In:  International and comparative law review -- ISSN 1213-8770. -- Vol. 19 (2019), no. 2, s. 181-199. 
  article

  article

 3. Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře / Dana Ondrejová, David Sehnálek.    Praha : Leges, 2018 . 295 stran . ISBN 978-80-7502-239-4   Signatura M 8115
  OP
  Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

  book

 4. Czech yearbook of international law®. Volume IX, 2018 : international organisations / editors: Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová.    Hague : Lex Lata, 2018 . xvi, 438 stran . ISBN 978-90-824603-7-7   Signatura Z 2609/9
  MP
  Czech yearbook of international law®

  book

 5. The European Union - What is next? : a legal analysis and the political visions on the future of the union. Naděžda Šišková (ed.).    Köln : Wolters Kluwer, 2018 . 347 stran . ISBN 978-3-452-29186-8   Signatura Z 4144
  PL
  The European Union - What is next?

  book

 6. Právo Evropské unie / Michal Tomášek, Vladimír Týč a kolektiv.    Praha : Leges, 2017 . 496 stran . ISBN 978-80-7502-184-7   Signatura M 7776
  EP
  Právo Evropské unie

  book

 7. Czech yearbook of international law®. Volume VIII, 2017 : application and interpretation of international treaties, / editors: Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová.    The Hague : Lex Lata, 2017 . xiv, 459 stran . ISBN 978-90-824603-5-3   Signatura Z 2609/8
  MP
  Czech yearbook of international law®

  book

 8. Vliv práva Evropské unie na interpretaci občanského zákoníku a ustanovení o nekalé soutěži.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 8 (2016), č. 11-12, s. 318-324. 
  article

  article

 9. Support for photovoltaic power plants - Czech legislator’s dilemma from the perspective of both the EU and international law.   -- In:  European studies -- ISSN 1805-8809. -- Vol. 3 (2016), s. 142-152. 
  article

  article

 10. Vnější činnost Evropské unie perspektivou práva unijního a mezinárodního / David Sehnálek.    Brno : Masarykova univerzita, 2016 . 242 stran . ISBN 978-80-210-8340-0   Signatura M 8787
  MV
  Vnější činnost Evropské unie perspektivou práva unijního a mezinárodního

  book