Search results

Records found: 22  
Your query: Author = "Sedláček Miroslav"
 1. Nařízení předběžného opatření po právní moci exekučního titulu.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 15, (2023), č. 1, s. 22-27. 
  article

  article

 2. Civilní právo procesní. Díl druhý, řízení vykonávací, řízení insolvenční : vykonávací řízení obecně, soudní výkon rozhodnutí, exekuční řízení, způsoby výkonu, způsoby řešení úpadku, mezinárodní a evropské insolvenční právo / Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv.    Praha : Leges, 2022 . 399 stran . ISBN 978-80-7502-602-6   Signatura M 9082
  OP
  Civilní právo procesní

  book

 3. Civilní právo a nové technologie / Miroslav Sedláček, Tomáš Střeleček a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2022 . xviii, 284 stran . ISBN 978-80-7676-503-0   Signatura M 9144
  PI
  Civilní právo a nové technologie

  book

 4. Retrospektiva v soudní praxi.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 23, (2021), č. 3, s. 18-22. 
  article

  article

 5. Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním : speciální problémy / Miroslav Sedláček, Tomáš Střeleček a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . xix, 365 stran . ISBN 978-80-7676-244-2   Signatura M 9049
  OP
  Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním

  book

 6. K bezplatné právní pomoci.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 7-8, s. 13-20. 
  article

  article

 7. Zastoupení : specifika a kontext / Miroslav Sedláček, Tomáš Střeleček a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . xvii, 301 stran . ISBN 978-80-7598-867-6   Signatura M 8893
  OP
  Zastoupení

  book

 8. Kontumační rozsudek - analýza, komparace a náměty ke koncepci budoucí úpravy.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 10, s. 357-363. 
  article

  article

 9. Několik poznámek k teritorialitě soudních exekutorů.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 7-8, s. 17-22. 
  article

  article

 10. Zvláštní způsoby uzavírání smluv : jednostranné sliby / Václav Pilík, Dalibor Nový, Petr Dobiáš, Miroslav Sedláček, Martina Kostková, Rostislav Kolář, Jakub Maur.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xiv, 260 stran . ISBN 978-80-7598-530-9   Signatura M 8590
  OP
  Zvláštní způsoby uzavírání smluv

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.