Search results

Records found: 60  
Your query: Author = "Průcha Petr 1949"
 1. Územní samosprávné celky v souvislostech správního práva : Pocta doc. JUDr. Petru Havlanovi, CSc. / Tomáš Svoboda, Soňa Skulová, David Hejč (eds.).    Brno : Masarykova univerzita, 2023 . 1 online zdroj 223 stran) . ISBN 978-80-280-0326-5
  aa
  Územní samosprávné celky v souvislostech správního práva

  computer file

 2. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich : komentář / David Bohadlo, Jan Brož, Stanislav Kadečka, Petr Průcha, Filip Rigel, Vít Šťastný.    Praha : Wolters Kluwer, 2022 . xiii, 580 stran . ISBN 978-80-7676-419-4   Signatura M 9104
  SD
  Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

  book

 3. Zákon o obcích : komentář ; Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů : komentář / Martin Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček, Jana Balounová.    Praha : Wolters Kluwer, 2022 . xv, 351 stran . ISBN 978-80-7676-302-9   Signatura M 9079
  SP
  Zákon o obcích

  book

 4. Správní právo procesní / Soňa Skulová a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 484 stran . ISBN 978-80-7380-830-3   Signatura M 8840
  SP
  Správní právo procesní

  book

 5. Stavební zákon : praktický komentář / Petr Průcha, Jana Gregorová a kolektiv autorů.    Praha : Leges, 2020 . xxiv, 1073 stran . ISBN 978-80-7502-400-8   Signatura M 8721
  PZ
  Stavební zákon

  book

 6. Správní řád : s poznámkami a judikaturou / Petr Průcha.    Praha : Leges, 2019 . 533 stran . ISBN 978-80-7502-355-1   Signatura M 8466
  SP
  Správní řád

  book

 7. Zákon o obcích (obecní zřízení) : komentář / Zdeněk Koudelka, Petr Průcha, Jana Zwyrtek Hamplová.    Praha : Leges, 2019 . 477 stran . ISBN 978-80-7502-335-3   Signatura M 8550
  SP
  Zákon o obcích (obecní zřízení)

  book

 8. K ústavním základům správního soudnictví.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 51, (2018), č. 1-2, s. 56-71. 
  article

  article

 9. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich : komentář / David Bohadlo, Jan Brož, Stanislav Kadečka, Petr Průcha, Filip Rigel, Vít Šťastný.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . xxi, 674 stran . ISBN 978-80-7598-052-6   Signatura M 8205
  SD
  Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

  book

 10. Trestní právo (stále) v pohybu : pocta Vladimíru Kratochvílovi / Věra Kalvodová, Marek Fryšták, Jan Provazník (eds.).    Brno : Masarykova univerzita, 2018 . 561 stran . ISBN 978-80-210-8921-1   Signatura M 9140
  TP
  Trestní právo (stále) v pohybu

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.