Search results

Records found: 31  
Your query: Author = "Polišenská Petra"
 1. Rodinné právo. Právní postavení dítěte : výklad k právnímu postavení dítěte a výběr z důležitých soudních rozhodnutí v této oblasti / Petra Polišenská, Radka Feberová, Zdeněk Stuchlík.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . 346 stran . ISBN 978-80-7598-442-5   Signatura M 8441
  OP
  Rodinné právo. Právní postavení dítěte

  book

 2. Procesní právo - dodržení procesní lhůty - podání došlé elektronickou poštou - opožděné podání : výňatek z rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2017, sp. zn. 23 Cdo 3214/2017.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 37-40. 
  article

  article

 3. Přípustnost tzv. pravých souběhů.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 22, (2018), č. 9, s. 28-31. 
  article

  article

 4. Pozemkové právo a právo životního prostředí : výběr z důležitých soudních rozhodnutí v oblasti pozemkového práva a práva životního prostředí za období leden 2014 až prosinec 2016 / Petra Polišenská, Radka Feberová.    Praha : Wolters Kluwer, 2017 . 188 stran . ISBN 978-80-7552-729-5   Signatura M 7823
  PZ
  Pozemkové právo a právo životního prostředí

  book

 5. Problematika alternativních způsobů řešení sporů.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 5, (2017), č. 7-8, s. 50-55. 
  article

  article

 6. Rodinné právo. Manželství : výklad k manželství a výběr z důležitých soudních rozhodnutí, zejména Nejvyššího soudu v oblasti rodinného práva podle hlavy I. občanského zákoníku / Petra Polišenská, Radka Feberová, Zdeněk Stuchlík.    Praha : Wolters Kluwer, 2017 . 257 stran . ISBN 978-80-7552-902-2   Signatura M 8015
  OP
  Rodinné právo. Manželství

  book

 7. Trestní právo procesní : výběr z důležitých soudních rozhodnutí v trestním právu za období leden 2014 až květen 2015 / Petra Polišenská a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2016 . 154 stran . ISBN 978-80-7552-053-1   Signatura M 7397
  TP
  Trestní právo procesní

  book

 8. Institut svéprávnosti.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 24, (2016), č. 1, s. 62-66. 
  article

  article

 9. Trestní právo hmotné : výběr z důležitých soudních rozhodnutí v trestním právu za období leden 2014 až květen 2015 / Petra Polišenská a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2016 . 207 stran . ISBN 978-80-7552-055-5   Signatura M 7422
  TP
  Trestní právo hmotné

  book

 10. Občanské právo procesní : výběr z důležitých soudních rozhodnutí v občanském právu za období leden 2014 až září 2015 / Petra Polišenská a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2016 . 268 stran . ISBN 978-80-7552-096-8   Signatura M 7532
  OP
  Občanské právo procesní

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.