Search results

Records found: 17  
Your query: Author = "Novotný František 1940"
 1. Praktika z trestního hmotného a trestního práva procesního / František Novotný a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018 . 190 stran . ISBN 978-80-7380-734-4   Signatura M 8246
  TP
  Praktika z trestního hmotného a trestního práva procesního

  book

 2. Trestní právo procesní / František Novotný a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk . 458 stran . ISBN 978-80-7380-677-4   Signatura M 7927
  TP
  Trestní právo procesní

  book

 3. Trestní právo hmotné / František Novotný a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017 . 373 stran . ISBN 978-80-7380-651-4   Signatura M 7782
  TP
  Trestní právo hmotné

  book

 4. Trestní právo hmotné : obecná část / Jan Chmelík, František Novotný, Simona Stočesová.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016 . 311 stran . ISBN 978-80-7380-583-8   Signatura M 7383
  TP
  Trestní právo hmotné

  book

 5. Nutná obrana : několik poznámek.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 19, (2015), č. 2, s. 14-19. 
  article

  article

 6. Praktika z trestního práva procesního a trestního práva hmotného / František Novotný a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015 . 174 stran . ISBN 978-80-7380-572-2   Signatura M 7309
  TP
  Praktika z trestního práva procesního a trestního práva hmotného

  book

 7. Trestní řízení / Jan Chmelík a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014 . 509 s. . ISBN 978-80-7380-488-6   Signatura M 6803
  TP-ChTr
  Trestní řízení

  book

 8. Faidros / Platón.    Praha : Oikoymenh, 2014 . 87 s. . ISBN 978-80-7298-510-4   Signatura M 7081
  FT-PlFa
  Faidros

  book

 9. Trestní právo hmotné / František Novotný, Josef Souček a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010 . 393 s. . ISBN 978-80-7380-291-2   Signatura M 5436
  TP-NoTr
  Trestní právo hmotné

  book

 10. Praktikum trestního práva hmotného / František Novotný a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010 . 194 s. . ISBN 978-80-7380-252-3   Signatura M 5279
  TP-NoPr
  Praktikum trestního práva hmotného

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.