Search results

Records found: 5  
Your query: Author = "Novák Marek"
 1. Žaloby na určení vlastnického práva státu podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.   -- In:  Revue církevního práva -- ISSN 1211-1635. -- Roč. 25, (2019), č. 2, s. 63-80. 
  article

  article

 2. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/2 : Římské právo a křesťanství : 19. ročník : "Konference českých a slovenských právních romanistů" : Plzeň 2017. / Vilém Knoll (ed.).    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018 . 203 stran . ISBN 978-80-7380-712-2   Signatura M 8244/2
  DP
  Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/2

  book

 3. Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes / Veronika Fruthová, Marek Novák.    Praha : Auditorium, 2018 . 264 stran . ISBN 978-80-87284-70-4   Signatura M 8340
  DP
  Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes

  book

 4. Cizinci, hranice a integrace v dějinách / Michal Skřejpek, Petr Bělovský, Kamila Stloukalová (eds.).    Praha : Auditorium, 2017 . ISBN 978-80-87284-62-9   Signatura M 7841
  DP
  Cizinci, hranice a integrace v dějinách

  book

 5. Soudobé reflexe římského práva - římské právo v moderních kodifikacích / Kamila Stloukalová (ed.).    Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016 . 310 stran . ISBN 978-80-87975-29-9   Signatura M 7453
  DP
  Soudobé reflexe římského práva - římské právo v moderních kodifikacích

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.