Search results

Records found: 16  
Your query: Author = "Matejka Ján 1976"
 1. Zákon o právu na digitální služby : komentář / Ján Matejka, Pavel Mates.    Praha : Leges, 2022 . 214 stran . ISBN 978-80-7502-607-1   Signatura M 9105
  SP
  Zákon o právu na digitální služby

  book

 2. Deliktní odpovědnost na prahu éry strojů aneb k některým předpokladům vzniku povinnosti nahradit újmu způsobenou provozem autonomních vozidel.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 5, s. 313-333. 
  article

  article

 3. Česká cesta adaptace obecného nařízení aneb hmotněprávní exempce přestupků podle zákona o zpracování osobních údajů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 10, s. 843-853. 
  article

  article

 4. Biometric data and its specific legal protection / Ján Matejka, Alžběta Krausová, Vojen Güttler et al..    Praha : Institute of state and law, 2020 . 191 stran . ISBN 978-80-87439-43-2   Signatura M 8753
  OP
  Biometric data and its specific legal protection

  book

 5. Pracovní právo / Petr Hůrka a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 511 stran . ISBN 978-80-7380-825-9   Signatura M 8759
  PP
  Pracovní právo

  book

 6. Profilování a automatizované rozhodování (nejen) ve světle lidských práv a základních svobod : / Eva Fialová, Ján Matejka, Vojen Güttler.    Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2020 . 1 online zdroj (73 stran) . ISBN 978-80-87439-42-5
  Profilování a automatizované rozhodování (nejen) ve světle lidských práv a základních svobod

  computer file

 7. Právo a umělá inteligence / Bohumír Štědroň a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 201 stran . ISBN 978-80-7380-803-7   Signatura M 8672
  PI
  Právo a umělá inteligence

  book

 8. Internetové právo / Lukáš Jansa, Petr Otevřel, Jiří Čermák, Petr Mališ, Petr Hostaš, Michal Matějka, Ján Matejka.    Brno : Computer Press, a. s., 2016 . 432 stran . ISBN 978-80-25146-64-4   Signatura M 7448
  PI
  Internetové právo

  book

 9. Pracovní právo / Petr Hůrka a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015 . 575 s. . ISBN 978-80-7380-540-1   Signatura M 7072
  PP-HůPr
  Pracovní právo

  book

 10. K vymezení a aplikaci pojmu "orgán veřejné moci" podle zákona o základních registrech.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 48, (2015), č. 1-2, s. 19-41. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.