Search results

Records found: 13  
Your query: Author = "Kotrady Pavel"
 1. Prozatímní rozhodnutí v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé.   -- In:  Rodina -- ISSN 2788-3973. -- Roč. 1, (2024), č. 1, s. 13-19. 
  article

  article

 2. Praktické otázky místní příslušnosti soudu a jejího přenášení v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 10, s. 32-40. 
  article

  article

 3. Občanský zákoník : velký komentář. Svazek 2, § 118-418 Právnické osoby a zastoupení / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv.    Praha : Leges, 2018 . ISBN 978-80-7502-002-4
  OP
  Občanský zákoník

  book

 4. Občanský zákoník : velký komentář. Svazek 5, § 976-1399 Věcná práva absolutní / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv.    Praha : Leges, 2018 . ISBN 978-80-7502-005-5
  OP
  Občanský zákoník

  book

 5. Občanský zákoník : velký komentář. Svazek 6, § 1400-1720 Dědické právo a správa cizího majetku / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv.    Praha : Leges, 2018 . ISBN 978-80-7502-006-2
  OP
  Občanský zákoník

  book

 6. Občanský zákoník : velký komentář. Svazek 7, § 1721-2893 Relativní majetková práva (závazky) / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv.    Praha : Leges, 2018 . ISBN 978-80-7502-007-9
  OP
  Občanský zákoník

  book

 7. Občanský zákoník : velký komentář. Svazek 8, § 2894-3081 Závazky z deliktů a z jiných právních / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv.    Praha : Leges, 2018 . ISBN 978-80-7502-008-6
  OP
  Občanský zákoník

  book

 8. Opatrovnictví bez omezení svéprávnosti.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 6, s. 205-211. 
  article

  article

 9. Občanský zákoník : velký komentář : § 655-975 a související společná a přechodná ustanovení. Svazek 4/1, § 655-793 / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv.    Praha : Leges, 2016 . 991 s. . ISBN 978-80-7502-004-8   Signatura M 6601/4.1
  OP
  Občanský zákoník

  book

 10. Občanský zákoník : velký komentář : § 655-975 a související společná a přechodná ustanovení. Svazek 4/2, § 794-975 / Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv.    Praha : Leges, 2016 . 993-2009 s. . ISBN 978-80-7502-004-8   Signatura M 6601/4.2
  OP
  Občanský zákoník

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.