Search results

Records found: 23  
Your query: Author = "Kotásek Josef 1973"
 1. Obchodní právo : obecná část : soutěžní právo / Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2024 . xxix, 470 stran . ISBN 978-80-7400-941-9   Signatura M 9276
  HP
  Obchodní právo

  book

 2. Právní argumentace / Tomáš Sobek, Josef Kotásek, Martin Hapla (eds.).    Praha : C. H. Beck, 2024 . xvii, 603 stran . ISBN 978-80-7400-954-9   Signatura M 9312
  PV
  Právní argumentace

  book

 3. Právo svobodně podnikat / Vojtěch Šimíček (ed.).    Praha : Leges, 2023 . 139 stran . ISBN 978-80-7502-679-8   Signatura M 9195
  UC
  Právo svobodně podnikat

  book

 4. Obchodní společnosti a družstva / Pokorná, Lasák, Kotásek a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2022 . xxx, 484 stran . ISBN 978-80-7400-867-2   Signatura M 9094
  HP
  Obchodní společnosti a družstva

  book

 5. Zákaz zpětvzetí žaloby podle nového § 96 odst. 6 OSŘ.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 1, s. 1-7. 
  article

  article

 6. Doplňující výklad smlouvy : Josef Kotásek.    Brno : Masarykova univerzita, 2018 . 1 online zdroj (118 stran) . ISBN 978-80-210-9148-1
  aa
  Doplňující výklad smlouvy

  computer file

 7. Zákon směnečný a šekový : komentář / Josef Kotásek.    Praha : Wolters Kluwer, 2017 . xviii, 437 stran . ISBN 978-80-7552-543-7   Signatura M 7817
  HP
  Zákon směnečný a šekový

  book

 8. Přijetí nebo "přijetí" směnky?.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 25, (2016), č. 9, s. 322-327. 
  article

  article

 9. Doložka úplnosti a její limity.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 21, s. 725-732. 
  article

  article

 10. Avalátem z donucení.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 25, (2016), č. 11, s. 418-422. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.