Search results

Records found: 11  
Your query: Author = "Janoušek Michal"
 1. Občanský zákoník : komentář. I, Obecná část (§ 1-302) / Petr Lavický a kol..    Praha : C. H. Beck, 2022 . xxiii, 1054 stran . ISBN 978-80-7400-852-8   Signatura M 8814/1.1
  OP
  Občanský zákoník

  book

 2. Občanský zákoník : komentář. I, Obecná část (§ 303-654) / Petr Lavický a kol..    Praha : C. H. Beck, 2022 . xxix-xxx, 1057-2262 stran . ISBN 978-80-7400-852-8   Signatura M 8814/1.2
  OP
  Občanský zákoník

  book

 3. Právní následky porušení povinnosti přezkoumat bonitu klienta podle zákona o spotřebitelském úvěru.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 6, s. 191-200. 
  article

  article

 4. Ochrana slabší smluvní strany v občanském zákoníku / Michal Janoušek.    Praha : C. H. Beck, 2018 . xvi, 259 stran . ISBN 978-80-7400-696-8   Signatura M 8209
  OP
  Ochrana slabší smluvní strany v občanském zákoníku

  book

 5. Forma právního jednání a následky jejího nedodržení.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 24, (2016), č. 1, s. 30-35. 
  article

  article

 6. K pochybnosti o povaze neplatnosti pro rozpor se zákonem a o následcích, které působí trestný čin v občanském právu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 6, s. 214-218. 
  article

  article

 7. Trestněprávní aspekty lichvy po rekodifikaci soukromého práva ve srovnání s německým pojetím trestného činu lichvy.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 13, (2015), č. 1, s. 27-32. 
  article

  article

 8. K některým aspektům rozhodování o skutku spáchaném pachatelem v negativním právním omylu.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 13, (2015), č. 3, s. 30-43. 
  article

  article

 9. Odškodňování podle zásad slušnosti?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 23, (2015), č. 19, s. 667-674. 
  article

  article

 10. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století / Kateřina Ronovská a kolektiv.    Brno : Masarykova univerzita, 2015 . 202 stran . ISBN 978-80-210-7747-8   Signatura M 8923
  OP
  Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.