Search results

Records found: 8  
Your query: Author = "Hrabánek Dušan"
 1. Zákon o obchodních korporacích : komentář / Jan Lasák, Jan Dědič, Jarmila Pokorná, Zdeněk Čáp a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . lx, 2566 stran . ISBN 978-80-7598-881-2   Signatura M 8892
  HP
  Zákon o obchodních korporacích

  book

 2. Občanský zákoník. : komentář. III, Věcná práva (§ 976-1474) / Jiří Spáčil, Michal Králík a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xxi, 1665 stran . ISBN 978-80-7400-803-0   Signatura M 8814/3
  OP
  Občanský zákoník

  book

 3. Věcná práva : věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku / Jan Spáčil a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2018 . xxix, 301 stran . ISBN 978-80-7400-711-8   Signatura M 8249
  OP
  Věcná práva

  book

 4. Sousedská práva : podle nového občanského zákoníku / Jiří Spáčil, Dušan Hrabánek.    Praha : Leges, 2015 . 304 stran . ISBN 978-80-7502-073-4   Signatura M 7223
  OP
  Sousedská práva

  book

 5. Občanský zákoník III : Věcná práva (§ 976-1474) : komentář / Jiří Spáčil ... [et al.].    Praha : C.H. Beck, 2013 . xvi, 1260 s. . ISBN 978-80-7400-499-5   Signatura M 6575/3
  OP-SpOb
  Občanský zákoník III

  book

 6. Teleologická redukce § 196a odst. 3 obch. zák. : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 2. 2012, sp.zn. 31 Cdo 3986/2009.   -- In:  Právní fórum -- ISSN 1214-7966. -- Roč. 9, (2012), č.6, s.266-272. 
  article

  article

 7. Náhrada nákladů obhajoby v trestním řízení : vztah Ústavního a Nejvyššího soudu.   -- In:  Právní fórum -- ISSN 1214-7966. -- Roč. 9, (2012), č. 12, s. 558-563. 
  article

  article

 8. K vyloučení člena z občanského sdružení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14.prosince 2010, sp.zn. 28 Cdo 2976/2010.   -- In:  Právní fórum -- ISSN 1214-7966. -- Roč. 8, (2011), č.5, s.223-228. 
  article

  article