Search results

 1. Správní řád : praktický komentář / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Martin Škurek, Pavel Vetešník, Eva Horzinková, Vladimír Novotný, Olga Sovová, Lenka Scheu.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xviii, 865 stran . ISBN 978-80-7598-797-6   Signatura M 8697
  SP
  Správní řád

  book

 2. Správní právo hmotné : obecná část / Eva Horzinková, Zdeněk Fiala.    Praha : Leges, 2019 . 223 stran . ISBN 978-80-7502-353-7   Signatura M 8492
  SP
  Správní právo hmotné

  book

 3. Správní právo procesní / Eva Horzinková, Vladimír Novotný.    Praha : Leges, 2019 . 398 stran . ISBN 978-80-7502-365-0   Signatura M 8530
  SP
  Správní právo procesní

  book

 4. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích : s komentářem a judikaturou / Helena Kučerová, Eva Horzinková.    Praha : Leges, 2019 . 960 stran . ISBN 978-80-7502-383-4   Signatura M 8571
  SD
  Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích

  book

 5. Živnostenský zákon / Eva Horzinková, Václav Urban.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . 266 stran . ISBN 978-80-7598-090-8   Signatura M 8228
  SP
  Živnostenský zákon

  book

 6. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích : s komentářem a judikaturou / Helena Kučerová, Eva Horzinková.    Praha : Leges, 2017 . 860 stran . ISBN 978-80-7502-211-0   Signatura M 7898
  SD
  Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích

  book

 7. Správní právo trestní / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv.    Praha : Leges, 2017 . 304 stran . ISBN 978-80-7502-219-6   Signatura M 7993
  SD
  Správní právo trestní

  book

 8. Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou : a předpisy související / Eva Horzinková, Helena Kučerová.    Praha : Leges, 2016 . 571 stran . ISBN 978-80-7502-101-4   Signatura M 7431
  SD
  Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou

  book

 9. Vzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vysvětlivkami / Eva Horzinková, Helena Kučerová, Pavel Mates, Ladislav Ocelák.    Praha : Leges, 2016 . xiii, 274 stran . ISBN 978-80-7502-140-3   Signatura M 7502
  SD
  Vzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vysvětlivkami

  book

 10. Právní postavení účastníka návrhového přestupku.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 9 (2014), suppl. 5, s. 127-139. 
  article

  article