Search results

Records found: 15  
Your query: Author = "Horák Pavel 1975"
 1. Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů : v občanském soudním řízení a v soudním řízení správním včetně zvláštních řízení soudních podle zákona č. 292/2013 Sb. : ve věcech občanskoprávních, správních, rodinných včetně péče o nezletilé, pracovních, obchodních, dědických, exekučních, insolvenčních, vkladu práva do katastru, směnek a šeků, úschovy a umoření listin / Michal Králík a kolektiv.    Praha : Leges, 2021 . xxvi, 1102 stran . ISBN 978-80-7502-392-6   Signatura M 8865
  PV
  Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů

  book

 2. Ten dluh Ti zaplatím, až mně zaplatí třetí osoba.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 3, s. 84-91. 
  article

  article

 3. Sláva republice! : oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu / Dagmar Hájková, Pavel Horák, Vojtěch Kessler, Miroslav Michela (edd.).    Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., , 2018 . 532 stran . ISBN 978-80-200-2870-9. ISBN 978-80-87782-81-1   Signatura M 8316
  GH
  Sláva republice!

  book

 4. Republika Československá : 1918-1939 / Dagmar Hájková, Pavel Horák (eds.).    Praha : NLN, 2018 . 1020 stran . ISBN 978-80-7422-643-4   Signatura M 8315
  GH
  Republika Československá

  book

 5. Objektivní arbitrabilita - možnosti rozhodčího řízení.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 9, s. 23-26. 
  article

  article

 6. XXVI. Karlovarské právnické dny / Karlovarské právnické dny, Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků Mnichov - Praha ; sborník sestavil Vladimír Zoufalý.    Praha : Leges, 2018 . 616 stran . ISBN 978-80-7502-289-9   Signatura M 3697/26
  PV
  book

  book

 7. XXV. Karlovarské právnické dny / Karlovarské právnické dny, Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků Mnichov - Praha ; sborník sestavil Vladimír Zoufalý.    Praha : Leges, 2017 . 492 stran . ISBN 978-80-7502-209-7   Signatura M 3697/25
  PV
  XXV. Karlovarské právnické dny

  book

 8. Následky neplatnosti smlouvy o postoupení pohledávky.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 23-24, s. 810-818. 
  article

  article

 9. XXIV. Karlovarské právnické dny / Karlovarské právnické dny, Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků Mnichov - Praha ; sborník sestavil Vladimír Zoufalý.    Praha : Leges, 2016 . 540 stran . ISBN 978-80-7502-151-9   Signatura M 3697/24
  PV
  XXIV. Karlovarské právnické dny

  book

 10. XXIII. Karlovarské právnické dny / Karlovarské právnické dny, Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků Mnichov - Praha ; sborník sestavil Vladimír Zoufalý.    Praha : Leges, 2015 . 489 stran . ISBN 978-80-7502-078-9   Signatura M 3697/23
  PV
  XXIII. Karlovarské právnické dny

  book