Search results

Records found: 54  
Your query: Author = "Gerloch Aleš 1955"
 1. Právo a ideál dobra a spravodlivosti : pocta Pavlovi Holländerovi k 70. narodeninám : zborník vedeckých prác / Marta Tóthová, Dominik Šoltys (eds.)..    Košice : Vydavateľstvo ŠafarikPress, 2023 . 340 stran . ISBN 978-80-574-0207-7   Signatura Z 4630
  PV
  Právo a ideál dobra a spravodlivosti

  book

 2. Súdna moc v právnom štátě : pocta Alexandrovi Bröstlovi k 70. narodeninám : zborník vedeckých prác / Gabriela Dobrovičová, Marta Breichová Lapčáková (eds.).    Košice : ŠafárikPress, 2023 . 499 stran . ISBN 978-80-574-0206-0   Signatura Z 4633
  TS
  Súdna moc v právnom štátě : pocta Alexandrovi Bröstlovi k 70. narodeninám

  book

 3. Právo v měnícím se světě / Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Krzyžanková.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 863 stran . ISBN 978-80-7380-828-0   Signatura M 8838
  PV
  Právo v měnícím se světě

  book

 4. Ústavné dni : ústavná a zákonná úprava konania pred súdnym orgánom ochrany ústavnosti v štátoch V4 - VIII. ústavné dni / Ladislav Orosz, Sabina Grabowska, Tomáš Majerčák (ed.).    Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 2020 . 263 stran . ISBN 978-80-8152-863-7   Signatura Z 4218/8
  UO
  Ústavné dni

  book

 5. Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí / Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Krzyžanková (eds.).    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018 . 715 stran . ISBN 978-80-7380-749-8   Signatura M 8404
  UC
  Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí

  book

 6. Ústavné dni : implementácia rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov vnútroštátnymi súdmi a inými orgánmi verejnej moci : V. ústavné dni / ed. Tomáš Majerčák.    Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 2017 . 250 stran . ISBN 978-80-8152-476-9   Signatura Z 4218/5
  UO
  Ústavné dni

  book

 7. Všeobecná teória práva / Miloš Večeřa, Aleš Gerloch, Karel Beran, Slavomír Rudenko.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017 . 335 stran . ISBN 978-80-7380-645-3   Signatura M 7882
  TS
  Všeobecná teória práva

  book

 8. Praktikum teorie práva / Aleš Gerloch a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017 . 268 stran . ISBN 978-80-7380-674-3   Signatura M 7925
  TS
  Praktikum teorie práva

  book

 9. Teorie práva / Aleš Gerloch.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017 . 335 stran . ISBN 978-80-7380-652-1   Signatura M 7942
  TS
  Teorie práva

  book

 10. Soukromé a veřejné v kontextu institucionálních a normantivních proměn práva / Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Krzyžanková.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017 . 478 stran . ISBN 978-80-7380-705-4   Signatura M 8127
  TS
  Soukromé a veřejné v kontextu institucionálních a normantivních proměn práva

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.