Search results

 1. Prevence kriminality – nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti / Jana Firstová, David Zámek.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . xi, 189 stran . ISBN 978-80-7676-057-8   Signatura M 8911
  TK
  Prevence kriminality – nedílná součást systému vnitřní bezpečnosti

  book

 2. Základy kriminologie a trestní politiky / Halena Válková, Josef Kuchta, Jana Hulmáková a kolektiv.    Praha : C.H. Beck, 2019 . xxx, 585 stran . ISBN 978-80-7400-732-3   Signatura M 8385
  TK
  Základy kriminologie a trestní politiky

  book

 3. Kriminologie / Tomáš Gřivna, Miroslav Scheinost, Ivana Zoubková a kolektiv.   . 587 stran . ISBN 978-80-7598-554-5   Signatura M 8493
  TK
  Kriminologie

  book

 4. Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / Tomáš Strémy (ed.).    Praha : Leges, 2017 . 1 online zdroj (508 stran) . ISBN 978-80-7502-224-0
  --
  Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov

  computer file

 5. Kriminalita mládeže : v sociálních souvislostech / Jana Firstová.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014 . 215 s. . ISBN 978-80-7380-521-0   Signatura M 6958
  TK-FiKr
  Kriminalita mládeže

  book

 6. Sociální ochrana : terciární prevence, její možnosti a limity / Vratislava Černíková a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008 . 244 s. . ISBN 978-80-7380-138-0   Signatura M 4745
  TK-ČeSo
  Sociální ochrana

  book