Search results

 1. Správní řád : praktický komentář / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Martin Škurek, Pavel Vetešník, Eva Horzinková, Vladimír Novotný, Olga Sovová, Lenka Scheu.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xviii, 865 stran . ISBN 978-80-7598-797-6   Signatura M 8697
  SP
  Správní řád

  book

 2. Správní právo hmotné : obecná část / Eva Horzinková, Zdeněk Fiala.    Praha : Leges, 2019 . 223 stran . ISBN 978-80-7502-353-7   Signatura M 8492
  SP
  Správní právo hmotné

  book

 3. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost / Soňa Skulová, Lukáš Potěšil a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2017 . xxi, 443 stran . ISBN 978-80-7400-647-0   Signatura M 7896
  SP
  Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost

  book

 4. Správní právo trestní / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv.    Praha : Leges, 2017 . 304 stran . ISBN 978-80-7502-219-6   Signatura M 7993
  SD
  Správní právo trestní

  book

 5. Správní trestání / Kateřina Frumarová a kolektiv.    Praha : Leges, 2017 . 396 stran . ISBN 978-80-7502-250-9   Signatura M 8081
  SD
  Správní trestání

  book

 6. Princip otevřenosti a transparentnosti v kontextu dobré správy.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 11 (2016), no. 2, s. 35-45. 
  article

  article

 7. Veřejná subjektivní práva / Karel Klíma a kolektiv.    Praha : Metropolitan University Prague Press, 2016 . 338 stran . ISBN 978-80-87956-48-9   Signatura M 7847
  SP
  Veřejná subjektivní práva

  book

 8. Základy teorie práva / Aleš Zpěvák, Zdeněk Fiala, Tereza Jonáková.    Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2015 . 232 stran . ISBN 978-80-7452-107-2   Signatura M 7190
  PV
  Základy teorie práva

  book

 9. Správní právo hmotné : obecná část / Eva Horzinková, Zdeněk Fiala.    Praha : Leges, 2015 . 224 stran . ISBN 978-80-7502-092-5   Signatura M 7339
  SP
  Správní právo hmotné

  book

 10. Evropská veřejná správa / kolektiv autorů.   . 544 stran . ISBN 978-80-7452-110-2   Signatura M 7358
  SP
  Evropská veřejná správa

  book