Search results

Records found: 45  
Your query: Author = "Dvořák Tomáš 1975"
 1. Občanský zákoník : komentář. Svazek I, obecná část (§ 1 až 654) / Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . lvii, 1563 stran . ISBN 978-80-7598-656-6   Signatura M 8442/1
  OP
  Občanský zákoník

  book

 2. Zahájení podnikání : právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty / Jan Ondřej a kol..    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . xx, 287 stran . ISBN 978-80-7598-337-4   Signatura M 8462
  HP
  Zahájení podnikání

  book

 3. Bytové spoluvlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku - 1. část.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 10, s. 343-354. 
  article

  article

 4. Bytové spoluvlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku - 2. část.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 11, s. 386-393. 
  article

  article

 5. Soudní ochrana člena společenství vlastníků jednotek proti neplatným usnesením shromáždění.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 10, s. 310-317. 
  article

  article

 6. Bytové družstevnictví / Tomáš Dvořák.    Praha : C.H. Beck, 2017 . xxvii, 280 stran . ISBN 978-80-7400-643-2   Signatura M 7726
  OP
  Bytové družstevnictví

  book

 7. Obchodní korporace a ochrana slabší strany / editorka Stanislava Černá.    Praha : Wolters Kluwer, 2017 . 188 stran . ISBN 978-80-7552-555-0   Signatura M 7764
  HP
  Obchodní korporace a ochrana slabší strany

  book

 8. Ukončení podnikání / Jan Ondřej a kol..    Praha : Wolters Kluwer, 2017 . 291 stran . ISBN 978-80-7552-565-9   Signatura M 7831
  HP
  Ukončení podnikání

  book

 9. Akciová společnost / Tomáš Dvořák.    Praha : Wolters Kluwer, 2016 . lxii, 922 stran . ISBN 978-80-7478-961-8   Signatura M 7531
  HP
  Akciová společnost

  book

 10. Přeměny obchodních korporací / Tomáš Dvořák.   . xliii, 395 stran . ISBN 978-80-7478-803-1   Signatura M 7239
  HP
  Přeměny obchodních korporací

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.