Search results

 1. Míra důkazu a důkazní břemeno v kontextu hodnocení důkazů v soudní praxi.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 1, s. 25-33. 
  article

  article

 2. K fenoménu hromadné žaloby.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 13-14, s. 489-496. 
  article

  article

 3. Standard of proof in Europe / edited by Luboš Tichý.    Tübingen : Mohr - Siebeck, 2019 . viii, 323 stran . ISBN 978-3-16-157020-9   Signatura Z 4409
  OP
  Standard of proof in Europe

  book

 4. XXVI. Karlovarské právnické dny / Karlovarské právnické dny, Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků Mnichov - Praha ; sborník sestavil Vladimír Zoufalý.    Praha : Leges, 2018 . 616 stran . ISBN 978-80-7502-289-9   Signatura M 3697/26
  PV
  book

  book

 5. Kupní smlouva v novém občanském zákoníku : komentář / Luboš Tichý, Petra Joanna Pipková, Jan Balarin.    Praha : C.H. Beck, 2014 . xxiv, 504 s. . ISBN 978-80-7400-521-3   Signatura M 6888
  OP-TiKu
  Kupní smlouva v novém občanském zákoníku

  book

 6. Odpovědnost advokáta za škodu / Luboš Tichý (ed.), Jan Balarin ...[et al.].    Praha : C.H. Beck, 2013 . xxii, 212 s. . ISBN 978-80-7179-345-8   Signatura M 6307
  JU-Odpo
  Odpovědnost advokáta za škodu

  book

 7. Kolektivní ochrana práv v civilním soudním řízení / Jan Balarin.    Praha : Centrum právní komparatistiky PFUK (CPK), 2011 . 239 s. . ISBN 978-80-87488-03-4   Signatura M 5711
  OP-BaKo
  Kolektivní ochrana práv v civilním soudním řízení

  book