Search results

Records found: 21  
Your query: Author = "Števček Marek 1976"
 1. Civilní proces. Obecná část a sporné řízení / Renáta Šínová, Klára Hamuľáková a kol..    Praha : C. H. Beck, 2020 . xxvi, 474 stran . ISBN 978-80-7400-787-3   Signatura M 8651
  OP
  Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

  book

 2. Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky : komentár / Ivetta Macejková, Eduard Bárány, Jana Baricová, Ivan Fiačan, Pavel Holländer, Ján Svák a kolektiv.    Bratislava : C. H. Beck, 2020 . xxxvi, 1600 stran . ISBN 978-80-89603-90-9   Signatura Z 4417
  UO
  Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky

  book

 3. Civilní proces : casebook / Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . 486 stran . ISBN 978-80-7598-248-3   Signatura M 8399
  OP
  Civilní proces

  book

 4. Aktuálne otázky teórie práva / kolektív autorov.    Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018 . ISBN 978-80-8168-802-7. ISBN 978-80-7160-455-6   Signatura Z 4029
  TS
  Aktuálne otázky teórie práva

  book

 5. Ústavné dni : 25. výročie Ústavy Slovenskej republiky - VI. Ústavné dni :.    Košice, 2018  Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 2018 . 1 online zdroj (364 stran) . ISBN 978-80-8152-600-8
  aa
  Ústavné dni

  computer file

 6. Civilní proces. Řízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ / Renáta Šínová, Ingrid Kovářová Kochová a kolektiv.    Praha : C.H. Beck, 2016 . xxvii, 331 stran . ISBN 978-80-7400-600-5   Signatura M 7391
  OP
  Civilní proces

  book

 7. Soudobé reflexe římského práva - římské právo v moderních kodifikacích / Kamila Stloukalová (ed.).    Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016 . 310 stran . ISBN 978-80-87975-29-9   Signatura M 7453
  DP
  Soudobé reflexe římského práva - římské právo v moderních kodifikacích

  book

 8. Medzinárodné právo súkromné / Peter Lysina, Michal Ďuriš, Miloš Haťapka a kolektív.    Bratislava : C. H. Beck, 2016 . xxvii, 510 stran . ISBN 978-80-89603-43-5   Signatura Z 3602
  MS
  Medzinárodné právo súkromné

  book

 9. XXIV. Karlovarské právnické dny / Karlovarské právnické dny, Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků Mnichov - Praha ; sborník sestavil Vladimír Zoufalý.    Praha : Leges, 2016 . 540 stran . ISBN 978-80-7502-151-9   Signatura M 3697/24
  PV
  XXIV. Karlovarské právnické dny

  book

 10. Civilný sporový poriadok : komentár / Marek Števček, Svetlana Ficová, Jana Baricová, Soňa Mesiarkinová, Jana Bajánková, Marek Tomašovič a kolektív.    Praha : C. H. Beck, 2016 . xxiv, 1516 stran . ISBN 978-80-7400-629-6   Signatura M 9211
  OP
  Civilný sporový poriadok

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.